News

Stiilipäevast kokkuvõte 04. February valdek.rohtma


29. jaanuaril pidas Võnnu keskkooli õpilasesindus maha traditsioonilise stiilipäeva, mille teemaks oli „Gangsterid“. Kõikidel osavõtjatel tuli end võimaliku auhinna kindlustamiseks soologangsterina kirja panna. Soologangsterina kirjas, oli ka võimalus kaasa lüüa neljaliikmelise gangsterite meeskonnana. Esindajaid jagus igast klassist ning riietuti omapäraselt, mis tegi koolipäeva igat moodi lõbusamaks.

See pole veel kõik! Stiilipäevad jätkuvad ning need toimuvad iga kuu lõpus, ka mais, peale mida toimub kõikidel stiilipäevadel osalenute autasustamine. Teada tasub, mis kategooriates auhindu jagatakse: aktiivseim klass, stiilseim õpetaja, parima harmooniaga meeskond ning iga kuu etemad sooloosalejad.

Tasub pingutada auhindade nimel ja eelkõige sellepärast, et tavaellu värve tuua.

29. jaanuaril pidas Võnnu keskkooli õpilasesindus maha traditsioonilise stiilipäeva, mille teemaks oli „Gangsterid“. Kõikidel osavõtjatel tuli end võimaliku auhinna kindlustamiseks soologangsterina kirja panna. Soologangsterina kirjas, oli ka võimalus kaasa lüüa neljaliikmelise gangsterite meeskonnana. Esindajaid jagus igast klassist ning riietuti omapäraselt, mis tegi koolipäeva igat moodi lõbusamaks.

See pole veel kõik! Stiilipäevad jätkuvad ning need toimuvad iga kuu lõpus, ka mais, peale mida toimub kõikidel stiilipäevadel osalenute autasustamine. Teada tasub, mis kategooriates auhindu jagatakse: aktiivseim klass, stiilseim õpetaja, parima harmooniaga meeskond ning iga kuu etemad sooloosalejad.

Tasub pingutada auhindade nimel ja eelkõige sellepärast, et tavaellu värve tuua.