News

Ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest 13. November valdek.rohtma


Teema kõlab nii, et mis selles siis erilist ja uut on? Päevast-päeva pakutakse selle kohta infot   ja usume, et teame piisavalt.

Päriselus oled ettevõtlik ja jõuad ulmeliste tulemusteni siis, kui alustad jõululaadal omavalmistatud piparkookide või muu taolise pakkumisega. Tegelikult on selle nimi äriajamine.

Seejärel võid asuda  mõttekaaslastega planeerima mõnes kooli või kogukonna projektis osalemist, mis nõuab juba tõsisemat süvenemist ja pühendumist. Siit edasi on võimalus jõuda juba õpilasfirmani.

Külaline Gaspar Anton unistas suurelt ja lõi start- up firma EyeVi Technologies.Tema väitel tuleb alustada ideest ja püüda mõelda valitud ettevõtmisest nii, et see kunagi päriselt valmis ei saa. Etappide kaupa liigutakse lahenduste otsimise suunas, ette tuleb peatusi, mis on loomulikud. Tähtis on leida idee teostamiseks mõttekaaslasi ja toetajaid. Firma vajab kasvamiseks ja arenemiseks raha ja selleks on vaja investoreid. Pidev enda tõestamine on üks ülesannetest.

Antud idufirma tegevust võtab asutaja lühidalt iseloomustada nii:

„Teekaardistamine EyeVi Technologies abil annab isejuhtivatele sõidukitele elutähtsa sisendi - GPS-i ja tänavate geokoordinaate, mida pidevalt uuendatakse, kombineeritakse, et tagada sõiduki reaalne liiklemine maanteel. Näiteks seal, kus täpselt asuvad teeservad, ristmikud, äärekivid ja jooned, ”ütles EyeVi Technologies tegevjuht Gaspar Anton.

Ollakse pidevas liikumises ja õpitakse katkematult nii kodus kui maailma erinevais paigus. Iga uus päev üllatab tehnoloogiate kiire arenguga ja kõigega tuleb kursis olla.

Ettevõtja julgustas meie noori suurelt unistama, mitte kartma väljakutseid ja tagasilööke.

Kohtumine oli igati asjakohane, sest Võnnu Keskkooli ettevõtmiste märksõnaks on käesoleval õppeaastal ETTEVÕTLUS. Erinevate kooliastmete projektid kooliaasta lõpuni on seotud ettevõtlikkusega, millest võib tulevikus välja kasvada midagi palju tõsisemat.

Teema kõlab nii, et mis selles siis erilist ja uut on? Päevast-päeva pakutakse selle kohta infot   ja usume, et teame piisavalt.

Päriselus oled ettevõtlik ja jõuad ulmeliste tulemusteni siis, kui alustad jõululaadal omavalmistatud piparkookide või muu taolise pakkumisega. Tegelikult on selle nimi äriajamine.

Seejärel võid asuda  mõttekaaslastega planeerima mõnes kooli või kogukonna projektis osalemist, mis nõuab juba tõsisemat süvenemist ja pühendumist. Siit edasi on võimalus jõuda juba õpilasfirmani.

Külaline Gaspar Anton unistas suurelt ja lõi start- up firma EyeVi Technologies.Tema väitel tuleb alustada ideest ja püüda mõelda valitud ettevõtmisest nii, et see kunagi päriselt valmis ei saa. Etappide kaupa liigutakse lahenduste otsimise suunas, ette tuleb peatusi, mis on loomulikud. Tähtis on leida idee teostamiseks mõttekaaslasi ja toetajaid. Firma vajab kasvamiseks ja arenemiseks raha ja selleks on vaja investoreid. Pidev enda tõestamine on üks ülesannetest.

Antud idufirma tegevust võtab asutaja lühidalt iseloomustada nii:

„Teekaardistamine EyeVi Technologies abil annab isejuhtivatele sõidukitele elutähtsa sisendi - GPS-i ja tänavate geokoordinaate, mida pidevalt uuendatakse, kombineeritakse, et tagada sõiduki reaalne liiklemine maanteel. Näiteks seal, kus täpselt asuvad teeservad, ristmikud, äärekivid ja jooned, ”ütles EyeVi Technologies tegevjuht Gaspar Anton.

Ollakse pidevas liikumises ja õpitakse katkematult nii kodus kui maailma erinevais paigus. Iga uus päev üllatab tehnoloogiate kiire arenguga ja kõigega tuleb kursis olla.

Ettevõtja julgustas meie noori suurelt unistama, mitte kartma väljakutseid ja tagasilööke.

Kohtumine oli igati asjakohane, sest Võnnu Keskkooli ettevõtmiste märksõnaks on käesoleval õppeaastal ETTEVÕTLUS. Erinevate kooliastmete projektid kooliaasta lõpuni on seotud ettevõtlikkusega, millest võib tulevikus välja kasvada midagi palju tõsisemat.