News

Pilk põhikooli loovtöödele 18. June valdek.rohtma


Kaitse end!

Tõsiseltvõetavad uurimistööd saavad alguse gümnaasiumiosa uurimis- ja praktilistest töödest ning progümnaasiumi loovtöödest. Loovtöid tehes luuakse vundament, millele hiljem põhjalikumad uurimused rajada.

16. juunil olidki kaitsmiskomisjoni ees „vundamendirajajad“, 8.klassi õpilased, kaitsmas oma loovtöid.

Õpilastele oli see esimene tõsisem kaitsmine, teekond milleni võttis aega  terve õppeaasta. Kaitsmiskohaks oli Palmisaal ettevõtmisele vastava piduliku õhkkonnaga, kus toeks klassikaaslased  ja teised huvilised.

Tööd kaitses üheksa õpilast, kes koroonaaja piirangutest ennast heidutada ei laskunud ning eelnevalt tehtud tööd distantsõppel olles analüüsisid ja kirjeldasid.

Seitsmest tööst neli pühendati aktiivsele liikumisele ning olid planeeritud suurematele või väiksematele meeskondadele: liikumismängud lasteaiarühmale, liikumistund 2. – 5. klassi õpilastele, vastlapäev 4.-12. klassi noortele. Nelja õpilase tööd olid seotud puutööga, kus töö teostajad vaatasid ise majas ringi ja otsustasid, missuguseid vahendeid koolil vaja läheb. Meisterdamise käigus valmisid kaubaalustest istepingid, autasustamispjedestaal võimlasse ning muud vajalikud spordivahendid.

Eriti väärivad märkimist Maria (Melliste lasteaia Täpikeste rühma liikumistund) ja Beriti (talvine orienteerumine) sisukad tööd  ja tugev kaitsmine. Maria töötas läbi temaatilisi materjale, mille tulemusena oli mängude valik oskuslik ja eripärane. Nii mõndagi Maria pakutud mängu mängitakse Täpikeste rühmas siiamaani rõõmuga. Beriti töö pakkus nii talvist liikumisrõõmu kui ajalooteadmisi ja  vaja läks ka inglise keele oskust. Marko jäi silma julge ja asjaliku kaitsmise ning asjatundlike põhjendustega, miks ta erinevaid töövõtteid kasutas. Ingeli ja Liisa töö tulemusena viidi läbi tore ja meeleolukas vastlapäev, mida eriti nautisid 12.klassi õpilased. Katrin võttis julge tüdrukuna suure väljakutse - teha loovtöö puutöös, millega ta varem eriti kokku puutunud ei olnud. Ta valmistas pjedestaali, õppides seejuures kasutama erinevaid  tööriistu ning materjale. Julge ettevõtmine ja tubli töö!  Ei spordiklubi ega koolipere pea autasutamiste puhul enam juhuslikke paiku kasutama. Kurmet ja Tagmar valmistasid kaubaalustest moodsad pingid ja kokkuvõttes leidsid noormehed, et kaubaaluste lahti võtmine tuli neil juba päris hästi välja. Laura viis läbi algklasside õpilastele aktiivse liikumistunni ning tuli kokkuvõttes järeldusele, et liikumine tõstab küll õpilaste tuju, aga õpetaja töö on märksa keerulisem, kui pealtnäha paistab.

Üle vaadates komisjoni liikmete esitatud küsimusi, on selge, et kaitsjate elu ei tehtud kergeks: tungiti tööprotsessi üksikasjadesse, oodati asjalikku analüüsi ja selgeid põhjendusi. Küsimuste arv ületas peaaegu iga kaitsja puhul kümne piiri.

Tänaste loovtööde kaitsjate üle võib vaid uhkust tunda - nad kõik näitasid üles loovust, ettevõtlikkust, nutikust nii teema valimisel kui probleemide lahendamisel.

Aitäh juhendajatele õpilaste toetamise eest!

R. Saksing

Kaitse end!

Tõsiseltvõetavad uurimistööd saavad alguse gümnaasiumiosa uurimis- ja praktilistest töödest ning progümnaasiumi loovtöödest. Loovtöid tehes luuakse vundament, millele hiljem põhjalikumad uurimused rajada.

16. juunil olidki kaitsmiskomisjoni ees „vundamendirajajad“, 8.klassi õpilased, kaitsmas oma loovtöid.

Õpilastele oli see esimene tõsisem kaitsmine, teekond milleni võttis aega  terve õppeaasta. Kaitsmiskohaks oli Palmisaal ettevõtmisele vastava piduliku õhkkonnaga, kus toeks klassikaaslased  ja teised huvilised.

Tööd kaitses üheksa õpilast, kes koroonaaja piirangutest ennast heidutada ei laskunud ning eelnevalt tehtud tööd distantsõppel olles analüüsisid ja kirjeldasid.

Seitsmest tööst neli pühendati aktiivsele liikumisele ning olid planeeritud suurematele või väiksematele meeskondadele: liikumismängud lasteaiarühmale, liikumistund 2. – 5. klassi õpilastele, vastlapäev 4.-12. klassi noortele. Nelja õpilase tööd olid seotud puutööga, kus töö teostajad vaatasid ise majas ringi ja otsustasid, missuguseid vahendeid koolil vaja läheb. Meisterdamise käigus valmisid kaubaalustest istepingid, autasustamispjedestaal võimlasse ning muud vajalikud spordivahendid.

Eriti väärivad märkimist Maria (Melliste lasteaia Täpikeste rühma liikumistund) ja Beriti (talvine orienteerumine) sisukad tööd  ja tugev kaitsmine. Maria töötas läbi temaatilisi materjale, mille tulemusena oli mängude valik oskuslik ja eripärane. Nii mõndagi Maria pakutud mängu mängitakse Täpikeste rühmas siiamaani rõõmuga. Beriti töö pakkus nii talvist liikumisrõõmu kui ajalooteadmisi ja  vaja läks ka inglise keele oskust. Marko jäi silma julge ja asjaliku kaitsmise ning asjatundlike põhjendustega, miks ta erinevaid töövõtteid kasutas. Ingeli ja Liisa töö tulemusena viidi läbi tore ja meeleolukas vastlapäev, mida eriti nautisid 12.klassi õpilased. Katrin võttis julge tüdrukuna suure väljakutse - teha loovtöö puutöös, millega ta varem eriti kokku puutunud ei olnud. Ta valmistas pjedestaali, õppides seejuures kasutama erinevaid  tööriistu ning materjale. Julge ettevõtmine ja tubli töö!  Ei spordiklubi ega koolipere pea autasutamiste puhul enam juhuslikke paiku kasutama. Kurmet ja Tagmar valmistasid kaubaalustest moodsad pingid ja kokkuvõttes leidsid noormehed, et kaubaaluste lahti võtmine tuli neil juba päris hästi välja. Laura viis läbi algklasside õpilastele aktiivse liikumistunni ning tuli kokkuvõttes järeldusele, et liikumine tõstab küll õpilaste tuju, aga õpetaja töö on märksa keerulisem, kui pealtnäha paistab.

Üle vaadates komisjoni liikmete esitatud küsimusi, on selge, et kaitsjate elu ei tehtud kergeks: tungiti tööprotsessi üksikasjadesse, oodati asjalikku analüüsi ja selgeid põhjendusi. Küsimuste arv ületas peaaegu iga kaitsja puhul kümne piiri.

Tänaste loovtööde kaitsjate üle võib vaid uhkust tunda - nad kõik näitasid üles loovust, ettevõtlikkust, nutikust nii teema valimisel kui probleemide lahendamisel.

Aitäh juhendajatele õpilaste toetamise eest!

R. Saksing