Meie koolist

Dokumentatsioon


Võnnu Keskkooli avalik dokumendiregister asub keskkonnas: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?o=915&o2=10417&u=null&hdr=hp&tbs=all
Üleminek uude süsteemi algas 16.06.2020. Register täieneb jooksvalt.

Päevakava

Kodukord

Arengukava 2013-2022 

Põhimäärus

Sisehindamise kord

Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord

Juhendatud õppe kord

Võnnu Keskkooli avalik dokumendiregister asub keskkonnas: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?o=915&o2=10417&u=null&hdr=hp&tbs=all
Üleminek uude süsteemi algas 16.06.2020. Register täieneb jooksvalt.

Päevakava

Kodukord

Arengukava 2013-2022 

Põhimäärus

Sisehindamise kord


Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord

Juhendatud õppe kord