Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad ja koosolekute sisu 2018/19. õa-l

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

23. jaanuar 2019

1. Arvamuse andmine arenguvestluste läbiviimise korra kohta

2. Arvamuse avaldamine kodukorra täiendamise kohta

10. juuni 2019

 1. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 2. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

14. juuni 2019

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine ainealase kiituskirjaga

20. juuni 2019

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
 4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

29. august 2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine
 3. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine
 4. 2019/20. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine

Õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad ja koosolekute sisu 2018/19. õa-l

Õppenõukogu toimumise aeg Õppenõukogu tegevus
23. jaanuar 2019 1. Arvamuse andmine arenguvestluste läbiviimise korra kohta 2. Arvamuse avaldamine kodukorra täiendamise kohta
10. juuni 2019 Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
14. juuni 2019 Põhikooli lõpetamise otsustamine Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine Õpilaste tunnustamise otsustamine ainealase kiituskirjaga
20. juuni 2019 Põhikooli lõpetamise otsustamine Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
29. august 2019 Õppenõukogu sekretäri valimine 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine Sisehindamise tulemuste läbiarutamine 2019/20. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine