Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad ja koosolekute sisu 2019/20. õa-l

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

20. aprill 2020

 1. Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord arvamuse andmine

08. juuni 2020

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 5. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

10. juuni 2020

 1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
 2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

19. juuni 2020

 1. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine
 2. VKK õppekava üldosale arvamuse andmine
 3. VKK õppekava ainekavadele arvamuse andmine

26. august 2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2019/20. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine
 3. VKK õppekava ja muudatuste kohta arvamuse andmine
 4. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine
 5. 2020/21. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine

Õppenõukogu korraliste koosolekute toimumise ajad ja koosolekute sisu 2019/20. õa-l

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

20. aprill 2020

 1. Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord arvamuse andmine

08. juuni 2020

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 5. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

10. juuni 2020

 1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
 2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

19. juuni 2020

 1. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine
 2. VKK õppekava üldosale arvamuse andmine
 3. VKK õppekava ainekavadele arvamuse andmine

26. august 2020

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. 2019/20. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine
 3. VKK õppekava ja muudatuste kohta arvamuse andmine
 4. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine
 5. 2020/21. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine