Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetundide ajad

 1. 8.30 – 9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.20 – 11.05
 4. 11.25 – 12.10
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10
 7. 14.20 – 15.05
 8. 15.15 – 16.00

2019/20 õppeaasta koolivaheajad:

1)  I vaheaeg 21.oktoober 2019 a kuni 27.oktoober 2019 a;

2)  II vaheaeg 23.detsember 2019 a kuni 05.jaanuar 2020 a;

3)  III vaheaeg 24.veebruar 2020 a kuni 01.märts 2020 a;

4)  IV vaheaeg (v.a 12.klass) 20.aprill 2020 a kuni 26.aprill 2020 a;

5)  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10.juuni 2020 a kuni 31.august 2020 a.

Põhikooli loovtöö ja/või uurimistöö  ettevalmistamise ajakava  2019/2020. õppeaastal

01.11.2019                             VIII  klassi õpilased valivad teema ja juhendaja(d)

07.02.2020                             Vahekokkuvõtted

01.11.2019 – 16.04.2020       Töö kirjutamine ja praktilise töö tegemine

17.04.2020                             Loovtöö kirjaliku osa esitamine hindamiskomisjonile

30.04.2020                             Loovtöö ja/või uurimistöö kaitsmine

16.06.2020                             Loovtöö järelkaitsmine

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise ajakava  2019/2020. õppeaastal

01.10.2019                             XI klassi õpilased valivad lõplikult teema ja juhendaja(d)

01.10.2019 – 17.04.2020       Töö kirjutamine ja vormistamine

31.01.2020                             Töö vahearuanne. Juhendajate töö vaheanalüüs.

17.04.2020                             Töö esitamine retsensendile

04.05.2020                             Tööde eelkaitsmine

25.05.2020                             Töö esitamine kahele retsensendile (kaasõpilane ja õpetaja)

03.06.2020                             Retsensioonide esitamine töö kaitsjale

10.06.2020                             Töö kaitsmine

07.09.2020                             Töö järelkaitsmine (ainult arstitõendi alusel)

KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS

 

VÕNNU KK 2019/2020

 

 

Tunde nädalas

Kursuse hinne

Nädalate jaotus

 

I k

II k

III k

IV k

V k

 

5

18-Oct

13-Dec

14-Feb

13-Apr

09-Jun

7+7+7+7+7

12.kl.

10-Oct

26-Nov

24-Jan

06-Mar

14-Apr

 

12.kl.matemaatika

11-Oct

29-Nov

24-Jan

13-Mar

20-May

 

4

08-Nov

24-Jan

27-Mar

09-Jun

 

9+9+8+9

12.kl.

18-Oct

13-Dec

14-Feb

14-Apr

 

7+7+7+6

3

30-Nov

06-Mar

09-Jun

 

 

12+11+12

12.kl.

09-Nov

25-Jan

14-Apr

 

 

9+9+9

2

24-Jan

09-Jun

 

 

 

18+17

12.kl.

07-Dec

14-Apr

 

 

 

13+14

1

09-Jun

 

 

 

 

35

12.kl.

14-Apr

 

 

 

 

27

 

VAHEAEG

I trimestri hinded välja panna 29.11.

 

21.10.-27.10.

II trimestri hinded välja panna 21.02.

 

23.12.-05.01.

III trimestri hinded välja panna 09.06.

 

24.02.-01.03.

 

 

 

 

 

 

20.04.-26.04.

 

 

 

 

 

 

10.06.-31.08.

Õppetöö lõpeb   09.06.2020

 

 

 

 

 

 

Õppetundide ajad

 1. 8.30 ? 9.15
 2. 9.25 ? 10.10
 3. 10.20 ? 11.05
 4. 11.25 ? 12.10
 5. 12.30 ? 13.15
 6. 13.25 ? 14.10
 7. 14.20 ? 15.05
 8. 15.15 ? 16.00

2019/20õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 21.oktoober 2019a kuni 27.oktoober 2019a;

2) II vaheaeg 23.detsember 2019a kuni 05.jaanuar 2020a;

3) III vaheaeg 24.veebruar 2020a kuni 01.märts 2020a;

4) IV vaheaeg (v.a 12.klass) 20.aprill 2020a kuni 26.aprill 2020a;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10.juuni 2020a kuni 31.august 2020a.

Põhikooli loovtöö ja/või uurimistöö ettevalmistamise ajakava 2019/2020. õppeaastal

01.11.2019 VIII klassi õpilased valivad teema ja juhendaja(d)

07.02.2020

Vahekokkuvõtted

01.11.2019 ? 16.04.2020 Töö kirjutamine ja praktilise töö tegemine

17.04.2020 Loovtöö kirjaliku osa esitamine hindamiskomisjonile

30.04.2020 Loovtöö ja/või uurimistöö kaitsmine

16.06.2020 Loovtöö järelkaitsmine

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2019/2020. õppeaastal

01.10.2019 XI klassi õpilased valivad lõplikult teema ja juhendaja(d)

01.10.2019 ? 17.04.2020 Töö kirjutamine ja vormistamine

31.01.2020 Töö vahearuanne. Juhendajate töö vaheanalüüs.

17.04.2020 Töö esitamine retsensendile

04.05.2020 Tööde eelkaitsmine

25.05.2020 Töö esitamine kahele retsensendile (kaasõpilane ja õpetaja)

03.06.2020 Retsensioonide esitamine töö kaitsjale

10.06.2020 Töö kaitsmine

07.09.2020 Töö järelkaitsmine (ainult arstitõendi alusel)

KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS
  VÕNNU KK 2019/2020    
Tunde nädalas Kursuse hinne Nädalate jaotus
  I k II k III k IV k V k  
5 18-Oct 13-Dec 14-Feb 13-Apr 09-Jun 7+7+7+7+7
12.kl. 10-Oct 26-Nov 24-Jan 06-Mar 14-Apr  
12.kl.matemaatika 11-Oct 29-Nov 24-Jan 13-Mar 20-May  
4 08-Nov 24-Jan 27-Mar 09-Jun   9+9+8+9
12.kl. 18-Oct 13-Dec 14-Feb 14-Apr   7+7+7+6
3 30-Nov 06-Mar 09-Jun     12+11+12
12.kl. 09-Nov 25-Jan 14-Apr     9+9+9
2 24-Jan 09-Jun       18+17
12.kl. 07-Dec 14-Apr       13+14
1 09-Jun         35
12.kl. 14-Apr         27
  VAHEAEG
I trimestri hinded välja panna 29.11.   21.10.-27.10.
II trimestri hinded välja panna 21.02.   23.12.-05.01.
III trimestri hinded välja panna 09.06.   24.02.-01.03.
            20.04.-26.04.
            10.06.-31.08.
Õppetöö lõpeb   09.06.2020