Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetundide ajad

 1. 8.30 – 9.15
 2. 9.25 – 10.10
 3. 10.20 – 11.05
 4. 11.25 – 12.10
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10
 7. 14.20 – 15.05
 8. 15.15 – 16.00

2018/19 õppeaasta koolivaheajad:

1)  I vaheaeg 22.oktoober 2018 a kuni 28.oktoober 2018 a;

2)  II vaheaeg 24.detsember 2018 a kuni 06.jaanuar 2019 a;

3)  III vaheaeg 25.veebruar 2019 a kuni 03.märts 2019 a;

4)  IV vaheaeg (v.a 12.klass) 22.aprill 2019 a kuni 28.aprill 2019 a;

5)  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12.juuni 2019 a kuni 31.august 2019 a.

Põhikooli loovtöö ja/või uurimistöö  ettevalmistamise ajakava  2018/2019. õppeaastal

31.10.2018 VIII  klassi õpilased valivad teema ja juhendaja(d)

08.02.2019 Vahekokkuvõtted

01.11.2018 – 24.05.2019 Töö kirjutamine ja praktilise töö tegemine

27.05.2019 Loovtöö kirjaliku osa esitamine hindamiskomisjonile

06.06.2019 Loovtöö ja/või uurimistöö kaitsmine

13.06.2019 Loovtöö järelkaitsmine

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise ajakava  2018/2019. õppeaastal

25.09.2018 XI klassi õpilased valivad lõplikult teema ja juhendaja(d)

02.11.2018 X klassi õpilased valivad esialgse teema ja juhendaja(d)

24.09.2018 – 19.04.2019 Töö kirjutamine ja vormistamine

31.01.2019 Töö vahearuanne. Juhendajate töö vaheanalüüs.

19.04.2019 Töö esitamine retsensendile

13.05.2019 Tööde eelkaitsmine

31.05.2019 Töö esitamine kahele retsensendile (kaasõpilane ja õpetaja)

10.06.2018 Retsensioonide esitamine töö kaitsjale

13.06.2019 Töö kaitsmine

06.09.2019 Töö järelkaitsmine (ainult arstitõendi alusel)

KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS

 

VÕNNU KK 2018/2019

 

 

Tunde nädalas

Kursuse hinne

Nädalate jaotus

 

I k

II k

III k

IV k

V k

 

5

19-Oct

14-Dec

15-Feb

12-Apr

11-Jun

7+7+7+7+7

12.kl.

10-Oct

26-Nov

24-Jan

8-Mar

16-Apr

 

12.kl.matemaatika

12-Oct

30-Nov

25-Jan

15-Mar

20-May

 

4

9-Nov

25-Jan

29-Mar

11-Jun

 

9+9+8+9

12.kl.

19-Oct

14-Dec

15-Feb

16-Apr

 

7+7+7+6

3

30-Nov

8-Mar

11-Jun

 

 

12+11+12

12.kl.

9-Nov

25-Jan

16-Apr

 

 

9+9+9

2

25-Jan

11-Jun

 

 

 

18+17

12.kl.

7-Dec

16-Apr

 

 

 

13+14

1

11-Jun

 

 

 

 

35

12.kl.

16-Apr

 

 

 

 

27

 

VAHEAEG

I trimestri hinded välja panna 30.11.

 

22.10. -28.10.

II trimestri hinded välja panna 22.02.

 

24.12. - 6. 01.

III trimestri hinded välja panna 11.06.

 

25.02. - 03.03.

 

 

 

 

 

 

22.04. - 28.04.

 

 

 

 

 

 

12.06. - 31.08.

Õppetöö lõpeb   11.06.2019

 

 

 

 

 

 

Õppetundide ajad

 1. 8.30 ? 9.15
 2. 9.25 ? 10.10
 3. 10.20 ? 11.05
 4. 11.25 ? 12.10
 5. 12.30 ? 13.15
 6. 13.25 ? 14.10
 7. 14.20 ? 15.05
 8. 15.15 ? 16.00

2018/19 õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 22.oktoober 2018 a kuni 28.oktoober 2018 a;

2) II vaheaeg 24.detsember 2018 a kuni 06.jaanuar 2019 a;

3) III vaheaeg 25.veebruar 2019 a kuni 03.märts 2019 a;

4) IV vaheaeg (v.a 12.klass) 22.aprill 2019 a kuni 28.aprill 2019 a;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12.juuni 2019 a kuni 31.august 2019 a.

Põhikooli loovtöö ja/või uurimistöö ettevalmistamise ajakava 2018/2019. õppeaastal

31.10.2018 VIII klassi õpilased valivad teema ja juhendaja(d)

08.02.2019

Vahekokkuvõtted

01.11.2018 ? 24.05.2019 Töö kirjutamine ja praktilise töö tegemine

27.05.2019 Loovtöö kirjaliku osa esitamine hindamiskomisjonile

06.06.2019 Loovtöö ja/või uurimistöö kaitsmine

13.06.2019 Loovtöö järelkaitsmine

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2018/2019. õppeaastal

25.09.2018 XI klassi õpilased valivad lõplikult teema ja juhendaja(d)

02.11.2018 X klassi õpilased valivad esialgse teema ja juhendaja(d)

24.09.2018 ? 19.04.2019 Töö kirjutamine ja vormistamine

31.01.2019 Töö vahearuanne. Juhendajate töö vaheanalüüs.

19.04.2019 Töö esitamine retsensendile

13.05.2019 Tööde eelkaitsmine

31.05.2019 Töö esitamine kahele retsensendile (kaasõpilane ja õpetaja)

10.06.2018 Retsensioonide esitamine töö kaitsjale

13.06.2019 Töö kaitsmine

06.09.2019 Töö järelkaitsmine (ainult arstitõendi alusel)

KURSUSTE KAUPA HINDAMINE KESKKOOLIS
  VÕNNU KK 2018/2019    
Tunde nädalas Kursuse hinne Nädalate jaotus
  I k II k III k IV k V k  
5 19-Oct 14-Dec 15-Feb 12-Apr 11-Jun 7+7+7+7+7
12.kl. 10-Oct 26-Nov 24-Jan 8-Mar 16-Apr  
12.kl.matemaatika 12-Oct 30-Nov 25-Jan 15-Mar 20-May  
4 9-Nov 25-Jan 29-Mar 11-Jun   9+9+8+9
12.kl. 19-Oct 14-Dec 15-Feb 16-Apr   7+7+7+6
3 30-Nov 8-Mar 11-Jun     12+11+12
12.kl. 9-Nov 25-Jan 16-Apr     9+9+9
2 25-Jan 11-Jun       18+17
12.kl. 7-Dec 16-Apr       13+14
1 11-Jun         35
12.kl. 16-Apr         27
  VAHEAEG
I trimestri hinded välja panna 30.11.   22.10. -28.10.
II trimestri hinded välja panna 22.02.   24.12. - 6. 01.
III trimestri hinded välja panna 11.06.   25.02. - 03.03.
            22.04. - 28.04.
            12.06. - 31.08.
Õppetöö lõpeb   11.06.2019