Meie koolist

Põhiväärtused


Visioon: Võimaluste kool

Võnnu Keskkool on õppijat ja õpetajat väärtustav ning võimalusi loov keskkond, kus tegutsetakse ühiselt ning eesmärgistatult.

Missioon: Märkame ja toetame üksteist, mõistame ja mõtleme iseseisvalt, vastutades oma valikute eest. Teeme koos, pidades tähtsaks turvalist ja toetavat koolikeskkonda. Kool on kohtumispunkt, kus saavad kokku õpetajad, õpilased, nende vanemad ja kohalik kogukond oma inimeste ja asutustega. Osapoolte vastastikust arengut, sh elukestvat õpet toetab nende eesmärgistatud ja mõtestatud koostöine tegutsemine. Igasugune areng ja õppimine toimub tõhusamalt, kui protsess on nauditav - kõik osapooled tunnevad sellest rõõmu. Võnnu Keskkooli missiooniks on luua kõigile tingimused mõnusaks, turvaliseks ja toetatud arengukeskkonnaks. Küsime enda käest, kuidas plaanitav algatus, olgu suur või väike, tagab loova ja toetava keskkonna ning viib ühise arengu poole.

Põhiväärtused:  areng,  teistega arvestamine ja paindlikkus

ARENG

Iga algatus ja tegevus suunab arenema. Koos ainevaldkondade teadmiste omandamisega lihvime ka õpioskusi. Loome ja kasutame uusi õppeviise. Julgeme ja lubame katsetada.

 

TEISTEGA ARVESTAMINE

Igas otsuses, tegevuses ja valikus arvestame teistega, kaotamata iseennast. Kasvatame empaatiat. Suhtleme üksteisega hoolivalt, avatult ja otse. Märkame ja tunnustame üksteist. Teeme kokkuleppeid konkreetsete inimeste vahel. Arusaamatused lahendame osapoolte vahel. Kogume ühiseid positiivseid elamusi.

PAINDLIKKUS

 

Korraldame igapäevaelu paindlikult, olles avatud muudatustele ja uuendustele. Tulemusliku koostöö tagamiseks arvestame eripäradega ja võimaldame erisusi, sh õppetöö korralduses. Meil on selged kokkulepped ja piirid. Märkame abivajadusi.

 

 

 

Visioon: Võimaluste kool

Võnnu Keskkool on õppijat ja õpetajat väärtustav ning võimalusi loov keskkond, kus tegutsetakse ühiselt ning eesmärgistatult.

Missioon: Märkame ja toetame üksteist, mõistame ja mõtleme iseseisvalt, vastutades oma valikute eest. Teeme koos, pidades tähtsaks turvalist ja toetavat koolikeskkonda. Kool on kohtumispunkt, kus saavad kokku õpetajad, õpilased, nende vanemad ja kohalik kogukond oma inimeste ja asutustega. Osapoolte vastastikust arengut, sh elukestvat õpet toetab nende eesmärgistatud ja mõtestatud koostöine tegutsemine. Igasugune areng ja õppimine toimub tõhusamalt, kui protsess on nauditav - kõik osapooled tunnevad sellest rõõmu. Võnnu Keskkooli missiooniks on luua kõigile tingimused mõnusaks, turvaliseks ja toetatud arengukeskkonnaks. Küsime enda käest, kuidas plaanitav algatus, olgu suur või väike, tagab loova ja toetava keskkonna ning viib ühise arengu poole.

Põhiväärtused:  areng,  teistega arvestamine ja paindlikkus

 

ARENG

Iga algatus ja tegevus suunab arenema. Koos ainevaldkondade teadmiste omandamisega lihvime ka õpioskusi. Loome ja kasutame uusi õppeviise. Julgeme ja lubame katsetada.

 

TEISTEGA ARVESTAMINE

Igas otsuses, tegevuses ja valikus arvestame teistega, kaotamata iseennast. Kasvatame empaatiat. Suhtleme üksteisega hoolivalt, avatult ja otse. Märkame ja tunnustame üksteist. Teeme kokkuleppeid konkreetsete inimeste vahel. Arusaamatused lahendame osapoolte vahel. Kogume ühiseid positiivseid elamusi.

PAINDLIKKUS

 

Korraldame igapäevaelu paindlikult, olles avatud muudatustele ja uuendustele. Tulemusliku koostöö tagamiseks arvestame eripäradega ja võimaldame erisusi, sh õppetöö korralduses. Meil on selged kokkulepped ja piirid. Märkame abivajadusi.