Meie koolist

Põhiväärtused


Võnnu Keskkooli põhikooliosa alusväärtused

Kõik kooli töötajad lähtuvad oma tegevuses üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest.

Võnnu Keskkooli eripära

Kõik lapsed liikuma!

Kõik lapsed musitseerima!

Kõik lapsed leiutama ja meisterdama!

Kõik lapsed looma ja joonistama!

Kõik lapsed särama! Tähed võivad sündida igal pool!

Võnnu Keskkooli põhiväärtused:  kohalolu,  uuendusmeelsus ja teadlikkus

MÄRKAME ja

MÕISTAME

 • õpilaste eripära/isikupära (võimed, kultuur);
 •  et inimesed on erinevad;
 • õpilaste arvamust ja tahet koolielus kaasa rääkida;
 • ühiseid kokkuleppeid ja järgime neid;
 • oma vigu ja õpime neist.

 

TEEME KOOS ja TOETAME

 • teineteist ja üksteist.
 • targalt ja tasakaalukalt.

 

PEAME TÄHTSAKS

 

 • turvalist ja toetavat õpikeskkonda;
 • inimväärikust;
 • õpilaste aktiivsust ja head tahet;
 • oma riiki, oma kodu ja kogukonda, oma kooli.

 

TAHAME

 • iseseisvalt mõelda;
 •  seada eesmärke ja lahendada probleeme;
 • vastutada oma valikute eest;
 • olla uudishimulikud ja algatusvõimelised;
 • olla avatud ja uuendusmeelne;
 • mõelda kriitiliselt.

 

Võnnu Keskkooli põhikooliosa alusväärtused

Kõik kooli töötajad lähtuvad oma tegevuses üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest.

Võnnu Keskkooli eripära

Kõik lapsed liikuma!

Kõik lapsed musitseerima!

Kõik lapsed leiutama ja meisterdama!

Kõik lapsed looma ja joonistama!

Kõik lapsed särama! Tähed võivad sündida igal pool!

Võnnu Keskkooli põhiväärtused:  kohalolu,  uuendusmeelsus ja teadlikkus

 

MÄRKAME ja

MÕISTAME

 • õpilaste eripära/isikupära (võimed, kultuur);
 •  et inimesed on erinevad;
 • õpilaste arvamust ja tahet koolielus kaasa rääkida;
 • ühiseid kokkuleppeid ja järgime neid;
 • oma vigu ja õpime neist.

 

TEEME KOOS ja TOETAME

 • teineteist ja üksteist.
 • targalt ja tasakaalukalt.

 

PEAME TÄHTSAKS

 

 • turvalist ja toetavat õpikeskkonda;
 • inimväärikust;
 • õpilaste aktiivsust ja head tahet;
 • oma riiki, oma kodu ja kogukonda, oma kooli.

 

TAHAME

 • iseseisvalt mõelda;
 •  seada eesmärke ja lahendada probleeme;
 • vastutada oma valikute eest;
 • olla uudishimulikud ja algatusvõimelised;
 • olla avatud ja uuendusmeelne;
 • mõelda kriitiliselt.