Meie koolist

Tööpakkumised


Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajat koormusega kuni 1,0. Töö sisu on bioloogia ja keemia ainevaldkondades õppetöö läbiviimine, õppekava arendus ning praktikumide ja laboratoorsete tööde elluviimine koostöös partneritega. Lisaks on võimalus arengukeskkonda luua klassijuhatajana.

Tööle asumise aeg: 17.august 2020 või kokkuleppeliselt muul ajal.

Soovist ootame infot hiljemalt 22.mai 2020

Edukas kandidaat:

- vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele ja valmis seda juhtima,
- on leidlik digivahendite kasutamisel ja õpetamisel,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- oskab vähemalt üht võõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- peab kinni tähtaegadest,
- soovib panustada kooli arengusse,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada,
- on hea pingetaluvusega ja positiivse töösse suhtumisega.

Pakume põnevaid väljakutseid õpetajana nii ainetundide, valikkursuste kui individuaalse juhendamise näol, koolitus- ja sportimisvõimalusi ning maitsvat toitu.

Avaldus, motivatsioonikiri ja CV palun esitada e-posti teel aadressil valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837

 

***

Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837 

Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajat koormusega kuni 1,0. Töö sisu on bioloogia ja keemia ainevaldkondades õppetöö läbiviimine, õppekava arendus ning praktikumide ja laboratoorsete tööde elluviimine koostöös partneritega. Lisaks on võimalus arengukeskkonda luua klassijuhatajana.

Tööle asumise aeg: 17.august 2020 või kokkuleppeliselt muul ajal.

Soovist ootame infot hiljemalt 22.mai 2020

Edukas kandidaat:

- vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele ja valmis seda juhtima,
- on leidlik digivahendite kasutamisel ja õpetamisel,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- oskab vähemalt üht võõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- peab kinni tähtaegadest,
- soovib panustada kooli arengusse,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada,
- on hea pingetaluvusega ja positiivse töösse suhtumisega.

Pakume põnevaid väljakutseid õpetajana nii ainetundide, valikkursuste kui individuaalse juhendamise näol, koolitus- ja sportimisvõimalusi ning maitsvat toitu.

Avaldus, motivatsioonikiri ja CV palun esitada e-posti teel aadressil valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837

 

***

Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837