Meie koolist

Tööpakkumised


Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda infojuht-haridustehnoloogi koormusega 1,0. Töö sisu on digivaldkonnas õppetöö läbiviimine, haridustehnoloogi ülesannete täitmine ning juhtkonna liikmena kooli infokanalite haldus ja arendustööd.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid esitada hiljemalt 08.03.2020

Edukas kandidaat:

- vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele ja valmis seda juhtima,
- on leidlik digivahendite kasutamisel ja õpetamisel,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- oskab vähemalt üht võõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- peab kinni tähtaegadest,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada,
- on hea pingetaluvusega ja positiivse töösse suhtumisega.
 

Kasuks tulevad kogemused digivaldkonnas koolitajana, organisatsioonides arendusprotsessidesse panustajana ning nõustajana.

Omalt poolt pakume põnevaid väljakutseid, koolitus- ja sportimisvõimalusi ning maitsvat toitu.

Avaldus, motivatsioonikiri ja CV palun esitada e-posti teel aadressil valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837

 

***

Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837 

Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda infojuht-haridustehnoloogi koormusega 1,0. Töö sisu on digivaldkonnas õppetöö läbiviimine, haridustehnoloogi ülesannete täitmine ning juhtkonna liikmena kooli infokanalite haldus ja arendustööd.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid esitada hiljemalt 08.03.2020

Edukas kandidaat:

- vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele ja valmis seda juhtima,
- on leidlik digivahendite kasutamisel ja õpetamisel,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- oskab vähemalt üht võõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- peab kinni tähtaegadest,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada,
- on hea pingetaluvusega ja positiivse töösse suhtumisega.
 

Kasuks tulevad kogemused digivaldkonnas koolitajana, organisatsioonides arendusprotsessidesse panustajana ning nõustajana.

Omalt poolt pakume põnevaid väljakutseid, koolitus- ja sportimisvõimalusi ning maitsvat toitu.

Avaldus, motivatsioonikiri ja CV palun esitada e-posti teel aadressil valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837

 

***

Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837