Meie koolist

Tööpakkumised

Võnnu Keskkool ootab oma meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi.


 

 

Ootame kandidaadilt:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni, või sotsiaalpedagoogi kutset;
 • oskust analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • head pingetaluvust, tasakaalukust ja rõõmsameelsust;
 • suurepärast koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
 • iseseisvust, algatusvõimet ja soovi kooli arengusse panustada;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1 tase).

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • tugiteenust vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös teiste spetsialistide ja õpetajatega;
 • õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
 • õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
 • õpilaste koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetamine, kaardistamine ja lahenduste koordineerimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks.

Kandideerimise info:

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide

koopiad esitada hiljemalt 31.01.2023 meiliaadressile kool@vonnu.edu.ee

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. 

 

 

 

 

Ootame kandidaadilt:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni, või sotsiaalpedagoogi kutset;
 • oskust analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • head pingetaluvust, tasakaalukust ja rõõmsameelsust;
 • suurepärast koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
 • iseseisvust, algatusvõimet ja soovi kooli arengusse panustada;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel (C1 tase).

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • tugiteenust vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös teiste spetsialistide ja õpetajatega;
 • õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
 • õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
 • õpilaste koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetamine, kaardistamine ja lahenduste koordineerimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks.

Kandideerimise info:

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide

koopiad esitada hiljemalt 31.01.2023 meiliaadressile kool@vonnu.edu.ee

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.