Meie koolist

Tööpakkumised


Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda põhikooli klassidele emakeele õpetajat.

Töö põhisisuks on õppetöö läbiviimine, laste arengu toetamine, vajadusel õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine ning nii ainealane kui kooliarenduslik panustamine läbi sisehindamise ja projektides osalemise.

Tööle asumise aeg: august 2019.

Dokumendid esitada hiljemalt 30.06.2019.

Edukas kandidaat:
- vastab kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- on väga hea pingetaluvusega,
- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
- oskab vähemalt üht võõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Motiveeritud avaldus ja CV palun esitada e-posti teel aadressile 
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837.

 

***

Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks. 

Ootused pikemaajalise koostöö puhul on, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt üht võõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837 

Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda põhikooli klassidele emakeele õpetajat.

Töö põhisisuks on õppetöö läbiviimine,laste arengu toetamine, vajaduselõpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine ning nii ainealane kui kooliarenduslik panustamine läbi sisehindamise ja projektides osalemise.

Tööle asumise aeg: august 2019.

Dokumendid esitada hiljemalt 30.06.2019.

Edukas kandidaat:
- vastab kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele,
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- on väga hea pingetaluvusega,
- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
- oskab vähemalt ühtvõõrkeelt,
- on korrektne töös dokumentidega,
- suudab iseseisvalt otsustada ja

vastutada.

Motiveeritud avaldusjaCVpalun esitada e-posti teel aadressile
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee. Täpsem informatsioon: 5349 6837.

***

Meil on alati hea meel särasilmsete inimeste üle. Ootame kontaktivõtmist kui on soov töövarjuks, külalisõpetajaks või tööle asumiseks.

Ootused pikemaajalise koostöö puhulon, et uus kolleeg:

- on avatud haridusinnovatsioonidele,

- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,

- on väga hea pingetaluvusega,

- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,

- oskab vähemalt ühtvõõrkeelt,

- on korrektne töös dokumentidega,

- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Palun soovi korral võtta ühendust e-posti või telefoni teel:
valdek.rohtma@vonnu.edu.ee
5349 6837