Õppetöö

Tunniplaan


PÕHIKOOLI  OSA  TUNNIPLAAN  II pa

  I II III IV V VI VII VIII IX  
E Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matem Inglise keel Muusika Inform Eesti keel Kirjandus 1
S
M
A Muusika Matem Matem Inglise keel Eesti keel Loodusõp Matem Matem Vene keel 2
S Matem Kunst Inglise keel Eesti keel Matem Keh kasv Keh kasv Muusika Geograafia 3
P Tööõpetus Keh.kasv Kunstõp Kunst Kirjandus Matem Vene keel Inglise keel Muusika 4
Ä   Klassijuh. Keh.kasv Muusika Inform Kunst Kirjandus Vene keel Inglise keel 5
E         Klassijuh Vene keel Inglise keel Tööõpetus Matem 6
V         Koor Koor Koor Tööõpetus Eesti keel 7
  I II III IV V VI VII VIII IX  
T Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaat Loodusõp Eesti keel Vene keel Matem Ühiskond 1
E
I
S Eesti keel Keh.kasv Eesti keel Loodus Ajalugu Vene keel Matem Kirjandus Matem 2
I Loodusõp Loodus Matem Keh kasv Keh kasv Tööõpetus Tööõp Ajalugu Eesti keel 3
P Kunstiõpetus Matem Keh kasv Eesti keel Matem Tööõpetus Tööõp Vene keel Bioloogia 4
Ä Keh.kasv. Kunst Tööõpetus Tööõp P/ tööõp.T Tööõp Matem Ajalugu Eesti keel Keemia 5
E Nuputa Nuputa Nuputa   Tööõp Ühiskonnaõp Eesti keel Inimeseõp Vene keel 6
V             Klassijuhata t Matem R Ajalugu 7
  I II III IV V VI VII VIII IX  
K Eesti keel Muusika Inglise kel Keh.kasv Keh.kasv Matem Ajalugu Kirjandus Geograafia 1
O
L
M Matem Eesti keel Eesti keel Õpioskused Inglise k Ajalugu Loodusõp Keemia Kirjandus 2
A Keh.kasv Male Muusika Eesti keel Matem Inglise keel Inimeseõpetus Bioloogia Ajalugu 3
P Male Matem Matem Matem Kirjandus Vene keel Inglise keel Geograafia Keemia 4
Ä Klassijuh. Keh.kasv Male / kl.juh Inglise keel Eesti keel Loodusõp Matem Matem Vene keel 5
E     Tööõpetus   Kunst Eesti keel Vene keel Inglise keel Matem 6
V         Koor Koor Koor Kunst Matem R/ 7
  Koor
  I II III IV V VI VII VIII IX  
N Eesti keel Muusika Eesti keel Matem Eesti keel Inglise keel Geograafia Ajalugu Füüsika 1
E
L Eesti keel Inimeseõp Inglise keel Muusika Ajalugu Matem Kunst Keh kasv Keh kasv 2
J
A Matem Eesti keel Matem Eesti keel Inglise keel Loodusõp Matem Matem Karjäär 3
P Keh.kasv Matem Muusika Inglise k Matem Inimeseõp Eesti keel Füüsika Karjäär 4
Ä   Eesti keel Inimeseõp Keh.kasv Keh.kasv Kirjandus Inglise keel Geograafia Ühiskond 5
E   Koor Koor Koor Inimeseõp Keh kasv Keh kasv Keemia Kunst 6
V           Klassijuh     Inglise keel 7
  I II III IV V VI VII VIII IX  
R Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Muusika Kirjandus Matem Bioloogia Matem 1
E Matem Eesti keel Matem Matem Eesti keel Vene keel Loodusõp Füüsika Inglise k 2
E Muusika Loodusõp Loodusõp Eesti keel Loodusõp Matem Vene keel Inglise keel Füüsika 3
D Kunst Tööõpetus Inglise keel Loodusõp Matem Ajalugu Kirjandus Keh.kasv Keh. kasv 4
E   Tööõpetus Keh kasv Informaat Inglise keel Eesti keel Bioloogia Vene keel Bioloogia 5
            Inglise keel Muusika Informaatika Klassijuh t 6
                Klassijuh   7

 

KESKKOOLI  OSA  TUNNIPLAAN  II pa
  X XI XII  
E Keh kasv Keh kasv Vene keel 1
S Vene keel Psühholoogia Eesti keel 2
M Karjääri planeerimine Eesti keel Matemaatika 3
A Matem Vene keel Filosoofia 4
S Matem Eesti keel Perekonnaõpetus 5
P Avalik esinemine Avalik esinemine Muusikaajalugu 6
Ä Klassijuh. Klassijuh. Avalik esinemine 7
E       8
V        
T Bioloogia Eesti keel Inglise keel 1
E Keemia Inglise keel Eesti keel 2
I Inglise keel Keemia Matemaatika 3
S Inglise keel Eesti keel Ajalugu 4
I Eesti keel Matemaatika Inglise keel 5
P Eesti keel Bioloogia Inglise keel 6
Ä Inglise keel V andekad Uurimistöö alused/prakt Inglise keel R andekad 7
E Ingl.k R andekad
V     Klassijuh.t 8
         
K Matem Majandus (ettevõtlus) Majandus 1
O Matem Majandus (ettevõtlus) Majandus 2
L Geograafia Matemaatika Eesti keel 3
M Eesti keel Ajalugu Matemaatika 4
A Ajalugu Geograafia Tekstiõpetus 5
P Muusikaajalugu Vene keel Ajalugu 6
Ä Rootsi keel Rootsi keel Rootsi keel 7
E Rootsi keel Rootsi keel Rootsi keel 8
V        
N Keh kasv Keh.kasv Inglise keel 1
E
L Matem Inglise keel Füüsika 2
J Keemia Inglise keel Ajalugu 3
A Inglise keel Ajalugu Matemaatika 4
P Inglise keel Matemaatika Bioloogia 5
Ä Ajalugu Füüsika Vene keel 6
E     Keh.kasv 7
V     Ühiskonnaõpetus 8
R Vene keel Eesti  keel Ühiskonnaõpetus 1
E Eesti keel Keemia Matemaatika 2
E Ajalugu Matemaatika Eesti keel 3
D Füüsika Muusikaajalugu Geograafia 4
E Füüsika Informaatika Inimene ja õigus 5
  Kunstiajalugu Füüsika Bioloogia 6
      Kunstiajalugu 7

PÕHIKOOLI OSA TUNNIPLAAN II pa

  I II III IV V VI VII VIII IX  
E Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matem Inglise keel Muusika Inform Eesti keel Kirjandus 1
S
M
A Muusika Matem Matem Inglise keel Eesti keel Loodusõp Matem Matem Vene keel 2
S Matem Kunst Inglise keel Eesti keel Matem Keh kasv Keh kasv Muusika Geograafia 3
P Tööõpetus Keh.kasv Kunstõp Kunst Kirjandus Matem Vene keel Inglise keel Muusika 4
Ä   Klassijuh. Keh.kasv Muusika Inform Kunst Kirjandus Vene keel Inglise keel 5
E         Klassijuh Vene keel Inglise keel Tööõpetus Matem 6
V         Koor Koor Koor Tööõpetus Eesti keel 7
  I II III IV V VI VII VIII IX  
T Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaat Loodusõp Eesti keel Vene keel Matem Ühiskond 1
E
I
S Eesti keel Keh.kasv Eesti keel Loodus Ajalugu Vene keel Matem Kirjandus Matem 2
I Loodusõp Loodus Matem Keh kasv Keh kasv Tööõpetus Tööõp Ajalugu Eesti keel 3
P Kunstiõpetus Matem Keh kasv Eesti keel Matem Tööõpetus Tööõp Vene keel Bioloogia 4
Ä Keh.kasv. Kunst Tööõpetus Tööõp P/ tööõp.T Tööõp Matem Ajalugu Eesti keel Keemia 5
E Nuputa Nuputa Nuputa   Tööõp Ühiskonnaõp Eesti keel Inimeseõp Vene keel 6
V             Klassijuhata t Matem R Ajalugu 7
  I II III IV V VI VII VIII IX  
K Eesti keel Muusika Inglise kel Keh.kasv Keh.kasv Matem Ajalugu Kirjandus Geograafia 1
O
L
M Matem Eesti keel Eesti keel Õpioskused Inglise k Ajalugu Loodusõp Keemia Kirjandus 2
A Keh.kasv Male Muusika Eesti keel Matem Inglise keel Inimeseõpetus Bioloogia Ajalugu 3
P Male Matem Matem Matem Kirjandus Vene keel Inglise keel Geograafia Keemia 4
Ä Klassijuh. Keh.kasv Male / kl.juh Inglise keel Eesti keel Loodusõp Matem Matem Vene keel 5
E     Tööõpetus   Kunst Eesti keel Vene keel Inglise keel Matem 6
V         Koor Koor Koor Kunst Matem R/ 7
  Koor
  I II III IV V VI VII VIII IX  
N Eesti keel Muusika Eesti keel Matem Eesti keel Inglise keel Geograafia Ajalugu Füüsika 1
E
L Eesti keel Inimeseõp Inglise keel Muusika Ajalugu Matem Kunst Keh kasv Keh kasv 2
J
A Matem Eesti keel Matem Eesti keel Inglise keel Loodusõp Matem Matem Karjäär 3
P Keh.kasv Matem Muusika Inglise k Matem Inimeseõp Eesti keel Füüsika Karjäär 4
Ä   Eesti keel Inimeseõp Keh.kasv Keh.kasv Kirjandus Inglise keel Geograafia Ühiskond 5
E   Koor Koor Koor Inimeseõp Keh kasv Keh kasv Keemia Kunst 6
V           Klassijuh     Inglise keel 7
  I II III IV V VI VII VIII IX  
R Eesti keel Eesti keel Eesti keel Inglise keel Muusika Kirjandus Matem Bioloogia Matem 1
E Matem Eesti keel Matem Matem Eesti keel Vene keel Loodusõp Füüsika Inglise k 2
E Muusika Loodusõp Loodusõp Eesti keel Loodusõp Matem Vene keel Inglise keel Füüsika 3
D Kunst Tööõpetus Inglise keel Loodusõp Matem Ajalugu Kirjandus Keh.kasv Keh. kasv 4
E   Tööõpetus Keh kasv Informaat Inglise keel Eesti keel Bioloogia Vene keel Bioloogia 5
            Inglise keel Muusika Informaatika Klassijuh t 6
                Klassijuh   7
KESKKOOLI  OSA  TUNNIPLAAN  II pa
  X XI XII  
E Keh kasv Keh kasv Vene keel 1
S Vene keel Psühholoogia Eesti keel 2
M Karjääri planeerimine Eesti keel Matemaatika 3
A Matem Vene keel Filosoofia 4
S Matem Eesti keel Perekonnaõpetus 5
P Avalik esinemine Avalik esinemine Muusikaajalugu 6
Ä Klassijuh. Klassijuh. Avalik esinemine 7
E       8
V        
T Bioloogia Eesti keel Inglise keel 1
E Keemia Inglise keel Eesti keel 2
I Inglise keel Keemia Matemaatika 3
S Inglise keel Eesti keel Ajalugu 4
I Eesti keel Matemaatika Inglise keel 5
P Eesti keel Bioloogia Inglise keel 6
Ä Inglise keel V andekad Uurimistöö alused/prakt Inglise keel R andekad 7
E Ingl.k R andekad
V     Klassijuh.t 8
         
K Matem Majandus (ettevõtlus) Majandus 1
O Matem Majandus (ettevõtlus) Majandus 2
L Geograafia Matemaatika Eesti keel 3
M Eesti keel Ajalugu Matemaatika 4
A Ajalugu Geograafia Tekstiõpetus 5
P Muusikaajalugu Vene keel Ajalugu 6
Ä Rootsi keel Rootsi keel Rootsi keel 7
E Rootsi keel Rootsi keel Rootsi keel 8
V        
N Keh kasv Keh.kasv Inglise keel 1
E
L Matem Inglise keel Füüsika 2
J Keemia Inglise keel Ajalugu 3
A Inglise keel Ajalugu Matemaatika 4
P Inglise keel Matemaatika Bioloogia 5
Ä Ajalugu Füüsika Vene keel 6
E     Keh.kasv 7
V     Ühiskonnaõpetus 8
R Vene keel Eesti  keel Ühiskonnaõpetus 1
E Eesti keel Keemia Matemaatika 2
E Ajalugu Matemaatika Eesti keel 3
D Füüsika Muusikaajalugu Geograafia 4
E Füüsika Informaatika Inimene ja õigus 5
  Kunstiajalugu Füüsika Bioloogia 6
      Kunstiajalugu 7