Oluline

Tervise hoidmise hea tava 01. september valdek.rohtma


 • Haigusnähtude ilmnemise korral jää koju ja teavita kooli!
 • Järgime koolielu korraldamisel Terviseameti ja teiste ametkondade soovitusi ning nõudeid.
 • Järgime kõrgendatud hügieeninõudeid pestes sagedasti käsi või desinfitseerides neid.
 • Koroonaviiruse osas läheneme juhtumipõhiselt. Soovitame kasutada rakendust „Hoia Me“. Palume koheselt teavitada kooli fikseeritud COVID-nakatumisest.
 • Kooliaasta algus ja koolielu on planeeritud traditsiooniliselt. Päevakavas muudatusi ei ole. Toitlustamine toimub jätkuvalt lõunasöögi osas kahes vahetuses. Lisaks on võimalus hommikueinet ja õhtuoodet süüa.
 • Palume alates 02.09. kui vähegi võimalik õpilased saata kooli ja võtta vastu väljaspool koolimaja. Kui see ei ole võimalik või on kokkulepe õpetajaga, palume peauksest sisenedes  isikukaitselaua juures registreerida oma koolimajas viibimine. Sealt on võimalus end varustada maskiga, mille kasutamine on väga soovituslik.
 • Õpilastel palume vältida kogunemisi koolikappide juures fuajees. Koolipäeva jooksul on avatud kõik sisse- ja väljapääsud. Vahetundides soovitame olla õues ja siirduda õue lähima väljapääsu kaudu.
 • Kui koolipäeva jooksul ilmnevad COVID-19 viirusele iseloomulikud haigusnähud, suunab märganud õpetaja õpilase kooli kantseleisse. Kooliõde ja/või sekretär varustavad õpilase maskiga, teavitavad juhtkonda ja vanemaid ning kutsuvad vanema järgi. Õpilasele leitakse ruum, kus ta saab olla koolist lahkumiseni teistest eraldi.

 

Head tervist soovides

Valdek Rohtma

 

 • Haigusnähtude ilmnemise korral jää koju ja teavita kooli!
 • Järgime koolielu korraldamisel Terviseameti ja teiste ametkondade soovitusi ning nõudeid.
 • Järgime kõrgendatud hügieeninõudeid pestes sagedasti käsi või desinfitseerides neid.
 • Koroonaviiruse osas läheneme juhtumipõhiselt. Soovitame kasutada rakendust „Hoia Me“. Palume koheselt teavitada kooli fikseeritud COVID-nakatumisest.
 • Kooliaasta algus ja koolielu on planeeritud traditsiooniliselt. Päevakavas muudatusi ei ole. Toitlustamine toimub jätkuvalt lõunasöögi osas kahes vahetuses. Lisaks on võimalus hommikueinet ja õhtuoodet süüa.
 • Palume alates 02.09. kui vähegi võimalik õpilased saata kooli ja võtta vastu väljaspool koolimaja. Kui see ei ole võimalik või on kokkulepe õpetajaga, palume peauksest sisenedes  isikukaitselaua juures registreerida oma koolimajas viibimine. Sealt on võimalus end varustada maskiga, mille kasutamine on väga soovituslik.
 • Õpilastel palume vältida kogunemisi koolikappide juures fuajees. Koolipäeva jooksul on avatud kõik sisse- ja väljapääsud. Vahetundides soovitame olla õues ja siirduda õue lähima väljapääsu kaudu.
 • Kui koolipäeva jooksul ilmnevad COVID-19 viirusele iseloomulikud haigusnähud, suunab märganud õpetaja õpilase kooli kantseleisse. Kooliõde ja/või sekretär varustavad õpilase maskiga, teavitavad juhtkonda ja vanemaid ning kutsuvad vanema järgi. Õpilasele leitakse ruum, kus ta saab olla koolist lahkumiseni teistest eraldi.

 

Head tervist soovides

Valdek Rohtma