Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1)  eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

2)  matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

3)  valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas,geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või

Inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2019. a.

 

Riigieksamite vormid ja ajad  

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;

2)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;

3)  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-10. mai; 13. mai 2019. a;

4)  matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

 

Riiklikud tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

1)  3. klassi õpilastele (paberil) -  eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

               -  matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a;

2)  4. klassi õpilastele (elektrooniliselt) – loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a;

3)  6. klassi õpilastele (elektrooniliselt) – eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

               - matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

4)  7. klassi õpilastele (elektrooniliselt) – loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2019. a.

 

Koolisisesed tasemetööd, ained ja ajad 2018/19

1.klass

lugemiskontroll                       aprill/ mai

aastatöö                                  30.mai 2019

2.klass

lugemiskontroll                      aprill/ mai

aastatöö                                  16.mai 2019

3. klass
-  eesti keel                             08.mai 2019

- matemaatika                        15.mai 2019

4.klass                                                           

- eesti keel                             14.mai 2019

- matemaatika                         22.mai 2019

5.klass
- eesti keel                              15.mai 2019   

- matemaatika                         21.mai 2019

6. klass
- eesti keel                              14.mai 2019

- matemaatika                        21.mai 2019

7.klass

- vene keel                              16.mai 2019

- matemaatika                         22.mai 2019

8.klass

- eesti keel                              23.mai 2019

- matemaatika                         27.mai 2019

9.klass

- matemaatika (proovieksam) 28.mai 2019

10.klass

-  inglise keel                          23.mai 2019

11.klass

-  inglise keel                          04.juuni 2019

 

ÜLEMINEKUEKSAM

VKK õppekava p.VII „Üleminekueksamite nõuded” sätestab

  • VIII, X ja XI klassi õpilased sooritavad üleminekueksami  ühes VKK poolt valitud õppeaines
  • Üleminekueksami hinne fikseeritakse eraldi hindena ning kantakse tunnistusele või õpinguraamatusse.
  • Trimestrihinded pannakse välja enne üleminekueksamit

 

8.klass

Inglise keel                              05. juuni 2019

õp. K. Aasmäe, õp. K.Unt

 

10.klass

 Matemaatika  lai/kitsas           07. juuni 2019

õp. T.Tamm-Vask, õp. A.Kontro

 

11.klass

Matemaatika  lai/kitsas            07. juuni 2019

õp. T.Tamm-Vask, õp. A.Kontro

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) ? 3. juuni 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) ? 10. juuni 2019. a;

3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas,geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või

Inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) ? 13. juuni 2019. a;

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) ? 13.-14. juuni 2019. a.

Riigieksamite vormid ja ajad

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) ? 22. aprill 2019. a;

2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) ? 6. mai 2019. a;

3) inglise keel võõrkeelena

B1/B2-tasemel (suuline) ? 7.-10. mai; 13. mai 2019. a;

4) matemaatika (kirjalik) ? 24. mai 2019. a.

Riiklikud tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

1) 3. klassi õpilastele (paberil) - eesti keel (kirjalik) ? 8. mai 2019. a;

- matemaatika (kirjalik) ? 15. mai 2019. a;

2) 4. klassi õpilastele (elektrooniliselt) ? loodusõpetus (kirjalik) ? 2. oktoober 2018. a;

3) 6. klassi õpilastele (elektrooniliselt) ? eesti keel (kirjalik) ? 14. mai 2019. a;

- matemaatika (kirjalik) ? 21. mai 2019. a;

4) 7. klassi õpilastele (elektrooniliselt) ? loodusõpetus (kirjalik) ? 25. september 2019. a.

Koolisisesed tasemetööd, ained ja ajad2018/19

1.klass

lugemiskontroll aprill/ mai

aastatöö 30.mai 2019

2.klass

lugemiskontroll aprill/ mai

aastatöö 16.mai 2019

3. klass
- eesti keel 08.mai 2019

- matemaatika 15.mai 2019

4.klass

- eesti keel 14.mai 2019

- matemaatika 22.mai 2019

5.klass
- eesti keel 15.mai 2019

- matemaatika 21.mai 2019

6. klass
- eesti keel 14.mai 2019

- matemaatika 21.mai 2019

7.klass

- vene keel 16.mai 2019

- matemaatika 22.mai 2019

8.klass

- eesti keel 23.mai 2019

- matemaatika 27.mai 2019

9.klass

- matemaatika (proovieksam) 28.mai 2019

10.klass

- inglise keel 23.mai 2019

11.klass

- inglise keel 04.juuni 2019

ÜLEMINEKUEKSAM

VKK õppekava p.VII ?Üleminekueksamite nõuded? sätestab

  • VIII, X ja XI klassi õpilased sooritavad üleminekueksami ühes VKK poolt valitud õppeaines
  • Üleminekueksami hinne fikseeritakse eraldi hindena ning kantakse tunnistusele või õpinguraamatusse.
  • Trimestrihinded pannakse välja enne üleminekueksamit

8.klass

Inglise keel 05. juuni 2019

õp. K. Aasmäe, õp. K.Unt

10.klass

Matemaatika lai/kitsas 07. juuni 2019

õp. T.Tamm-Vask, õp. A.Kontro

11.klass

Matemaatika lai/kitsas 07. juuni 2019

õp. T.Tamm-Vask, õp. A.Kontro