Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise

või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Riigieksamite vormid ja ajad  

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Riiklikud tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

1) 3. klass: eesti keel (kirjalik, paberil) – 12. mai 2020. a;

2) 4. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 1.–2. oktoober 2019. a;

3) 6. klass: eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt) – 13. mai 2020. a;

4) 7. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 24.–25. september 2019. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise

või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Riigieksamite vormid ja ajad  

1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Riiklikud tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

1) 3. klass: eesti keel (kirjalik, paberil) – 12. mai 2020. a;

2) 4. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 1.–2. oktoober 2019. a;

3) 6. klass: eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt) – 13. mai 2020. a;

4) 7. klass: loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) – 24.–25. september 2019. a.