Uudised

Karjäärinõustamisest 9. klassis 14. veebruar valdek.rohtma


Karjäärinõustajana käis 9. klassi noortel külas Maarika Männik. Tema plaan oli kahe tunni vältel põhikooli osaga peagi ühele poole saavad õpilased panna mõtlema oma edasistele valikutele.

Mänguliselt tehti valikuid laiemas plaanis ja liiguti konkreetsemale. Uuriti, mis neid mõjutab. Pikemalt mõtlemata märgiti elukohta, peret, sõpruskonda, keskkonda. Rühmatöö käigus mindi süvitsi, et endas rohkem selgusele jõuda.

Nõustaja julgustas uurima erinevaid portaale, suhtlema sõprade, õpetajate ja vanematega. Tähtis on teada, missuguseid spetsialiste tööturg vajab ja õppida tundma oma nõrku ja tugevaid külgi. Kõik kokku on toeks elukutse valiku tegemisel.

Karjäärinõustajana käis 9. klassi noortel külas Maarika Männik. Tema plaan oli kahe tunni vältel põhikooli osaga peagi ühele poole saavad õpilased panna mõtlema oma edasistele valikutele.

Mänguliselt tehti valikuid laiemas plaanis ja liiguti konkreetsemale. Uuriti, mis neid mõjutab. Pikemalt mõtlemata märgiti elukohta, peret, sõpruskonda, keskkonda. Rühmatöö käigus mindi süvitsi, et endas rohkem selgusele jõuda.

Nõustaja julgustas uurima erinevaid portaale, suhtlema sõprade, õpetajate ja vanematega. Tähtis on teada, missuguseid spetsialiste tööturg vajab ja õppida tundma oma nõrku ja tugevaid külgi. Kõik kokku on toeks elukutse valiku tegemisel.