Uudised

Kooliaasta algab õpihuvilaagritega 02. juuli valdek.rohtma


Saame rõõmu jagada ja teatada, et õpihuvi laagrite taotlusvoorus õnnestus meil saada toetus nii gümnaasiumis õpinguid alustava lennu jaoks kui ka koostöös Dronootika Erahuvikooliga koostööprojektis algklasside (1.-4.) õpilaste õpihuvilaagrile.

Gümnaasiumi uue lennu õpihuvilaager toimub 1.-3.septembril. Eesmärgiks on luua ühine sotsiaalne keskkond, suurendada gümnaasiumisse astunud noorte omavahelist ühtekuuluvustunnet ja omavahelist lõimumist. Samuti on laagri eesmärgiks ühtlustada erinevatest koolidest ja erineva taustaga noorte reaal- ja loodusainete alaseid üldteadmiseid ning meeskonna- ja suhtlemisoskuseid, olenemata eelnevast õppekogemusest.

Algklasside maakondlik õpihuvilaager toimub Võnnu Keskkooli ja Melliste Kooli õpilastest moodustatud rühmale 23.-25.08. Registreerumise ning tegevuste ja muu täpsema info edastame osapooltele loodetavasti juba lähiajal.

#Kastrevald #Võnnustoimub #Dronootika

Saame rõõmu jagada ja teatada, et õpihuvi laagrite taotlusvoorus õnnestus meil saada toetus nii gümnaasiumis õpinguid alustava lennu jaoks kui ka koostöös Dronootika Erahuvikooliga koostööprojektis algklasside (1.-4.) õpilaste õpihuvilaagrile.

Gümnaasiumi uue lennu õpihuvilaager toimub 1.-3.septembril. Eesmärgiks on luua ühine sotsiaalne keskkond, suurendada gümnaasiumisse astunud noorte omavahelist ühtekuuluvustunnet ja omavahelist lõimumist. Samuti on laagri eesmärgiks ühtlustada erinevatest koolidest ja erineva taustaga noorte reaal- ja loodusainete alaseid üldteadmiseid ning meeskonna- ja suhtlemisoskuseid, olenemata eelnevast õppekogemusest.

Algklasside maakondlik õpihuvilaager toimub Võnnu Keskkooli ja Melliste Kooli õpilastest moodustatud rühmale 23.-25.08. Registreerumise ning tegevuste ja muu täpsema info edastame osapooltele loodetavasti juba lähiajal.

#Kastrevald #Võnnustoimub #Dronootika