Oluline

Kutse lastevanemate üldkoosolekule 14. september mai.aasjoe


Ootame teid Võnnu Keskkooli lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 26. septembril kell 18 Võnnu kultuurimajas.

Päevakord:

  1. Võnnu Keskkool 2023/2024 õppeaastal (direktor Triin Lõbu);
  2. HARNO 2022/2023 õa rahuloluküsitluse tagasiside (õppejuht Mai Aasjõe);
  3. Sotsiaalpedagoogi üldinfo (sotsiaalpedagoog Veronica Kongi);
  4. Hoolekogu tööst (hoolekogu esimees Piret Kozlovski);
  5. Lastevanemate esindajate valimine hoolekokku (direktor Triin Lõbu).

Liikumispaus

Ca 19.15 jätkuvad klassikoosolekud koolimajas.

Kui teie perest õpib meie koolis rohkem kui üks laps ning teie perest ei ole võimalik osaleda klassikoosolekutel rohkem kui ühel vanemal/ hooldajal, siis palun võtke ühendust klassijuhatajatega. Klassijuhatajad on valmis leidma alternatiivse aja oma klassi lastevanemate koosolekuks.

Ootame teid Võnnu Keskkooli lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub 26. septembril kell 18 Võnnu kultuurimajas.

Päevakord:

  1. Võnnu Keskkool 2023/2024 õppeaastal (direktor Triin Lõbu);
  2. HARNO 2022/2023 õa rahuloluküsitluse tagasiside (õppejuht Mai Aasjõe);
  3. Sotsiaalpedagoogi üldinfo (sotsiaalpedagoog Veronica Kongi);
  4. Hoolekogu tööst (hoolekogu esimees Piret Kozlovski);
  5. Lastevanemate esindajate valimine hoolekokku (direktor Triin Lõbu).

Liikumispaus

Ca 19.15 jätkuvad klassikoosolekud koolimajas.

Kui teie perest õpib meie koolis rohkem kui üks laps ning teie perest ei ole võimalik osaleda klassikoosolekutel rohkem kui ühel vanemal/ hooldajal, siis palun võtke ühendust klassijuhatajatega. Klassijuhatajad on valmis leidma alternatiivse aja oma klassi lastevanemate koosolekuks.