Uudised

Liikuma Kutsuva Kooli seminarilt 23. september valdek.rohtma


Lapsed peaksid aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit päevas. Nii palju liigub kahjuks ainult 24 % Eesti lastest ja noortest. Vähene liikumine toob kaasa nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleeme. Seda kurba statistikat saab paremuse suunas tõugata kool, nakatades õpilasi spordi- ning liikumisrõõmuga. Kuidas seda teha, käisin õppimas Liikuma Kutsuva Kooli seminaril 17. septembril Tartus.

Seminar toimus vaatamata tugevatele tormituultele, mis noil päevil Lõuna-Eestit räsisid, suures osas õues. See oli väga inspireeriv, et ilm ei olnud takistuseks. Vastupidi, jahe ilm soodustas liikumist. Liikudes tekkis hasart, kohvitops jäi põõsa alla soiku ning varsti leidsin end tormamas kaasõppurite poole, et kinni nabida kõik, kes olid selles hajutuses „nimisõnad“ või „linnad“ või „kes jagusid arvuga 3“. Seminari põhisõnum oli, et aktiivne saab olla iga ainetund. 

Istumine on tänapäeval sama suur terviserisk kui suitsetamine. Seminaril toodi välja, et inimene ei tohiks paigal istuda rohkem kui pool tundi järjest. Ma arvan, et alustuseks piisab ühest toredast liikuma kutsuvast harjutusest igas ainetunnis, et sellest ajalimiidist kinni pidada. Seminaril näidati, et liikumispaus võib seejuures olla tõsine õppimine, näiteks materjali kinnistamine. Aktiivsus sobib kõigisse kooliastmetesse. Aktiivsus toetab õpivõimet ja –motivatsiooni. 

Me ei oota head ilma, et saaksin anda oma panuse noorte liikumisaktiivsuse 24 % pealt kõrgemale tõstmiseks. Asun õpitut kohe suure uudishimuga ellu rakendama. 

Liina Reisberg
Võnnu Kk terviseõpetuse õpetaja

P.S. Liikuma kutsuvate harjutuste ideepank asub siin: https://www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/

Lapsed peaksid aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit päevas. Nii palju liigub kahjuks ainult 24 % Eesti lastest ja noortest. Vähene liikumine toob kaasa nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleeme. Seda kurba statistikat saab paremuse suunas tõugata kool, nakatades õpilasi spordi- ning liikumisrõõmuga. Kuidas seda teha, käisin õppimas Liikuma Kutsuva Kooli seminaril 17. septembril Tartus.

Seminar toimus vaatamata tugevatele tormituultele, mis noil päevil Lõuna-Eestit räsisid, suures osas õues. See oli väga inspireeriv, et ilm ei olnud takistuseks. Vastupidi, jahe ilm soodustas liikumist. Liikudes tekkis hasart, kohvitops jäi põõsa alla soiku ning varsti leidsin end tormamas kaasõppurite poole, et kinni nabida kõik, kes olid selles hajutuses „nimisõnad“ või „linnad“ või „kes jagusid arvuga 3“. Seminari põhisõnum oli, et aktiivne saab olla iga ainetund. 

Istumine on tänapäeval sama suur terviserisk kui suitsetamine. Seminaril toodi välja, et inimene ei tohiks paigal istuda rohkem kui pool tundi järjest. Ma arvan, et alustuseks piisab ühest toredast liikuma kutsuvast harjutusest igas ainetunnis, et sellest ajalimiidist kinni pidada. Seminaril näidati, et liikumispaus võib seejuures olla tõsine õppimine, näiteks materjali kinnistamine. Aktiivsus sobib kõigisse kooliastmetesse. Aktiivsus toetab õpivõimet ja –motivatsiooni. 

Me ei oota head ilma, et saaksin anda oma panuse noorte liikumisaktiivsuse 24 % pealt kõrgemale tõstmiseks. Asun õpitut kohe suure uudishimuga ellu rakendama. 

Liina Reisberg
Võnnu Kk terviseõpetuse õpetaja

P.S. Liikuma kutsuvate harjutuste ideepank asub siin: https://www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/