Uudised

Märka märki! 05. oktoober valdek.rohtma


Selleks, et märgata - peatu, vaata, veendu! Niisuguse teemaga tegelesid 5. ja 6. klassi õpilased, kui pildistasid kõikvõimalikke paiku Võnnus, mis tee ületamisel võivad ohtlikud olla. Neid kogunes terve hulk. Hea oli näha, kuidas arutleti ja kaaluti. Selle osa tööst tegi 5. klass.

Pärast kooskõlastust maanteeametiga võeti 6. klassi poolt appi šabloonid ja värv, kutsuti abiks klassijuhataja Mare ning märgistamine hakkas pihta. Loomulikult jätkus värvi rõivastele ja kätele, aga täna on mitmel pool Võnnus maas sõnakolmik PEATU, VAATA, VEENDU. Uskuge või mitte, aga peatuvad ka täiskasvanud ja uurivad ümbrust tavalisest tähelepanelikumalt. Kui vaid värvi olnuks rohkem ja šabloonid suuremad!

Selleks, et märgata - peatu, vaata, veendu! Niisuguse teemaga tegelesid 5. ja 6. klassi õpilased, kui pildistasid kõikvõimalikke paiku Võnnus, mis tee ületamisel võivad ohtlikud olla. Neid kogunes terve hulk. Hea oli näha, kuidas arutleti ja kaaluti. Selle osa tööst tegi 5. klass.

Pärast kooskõlastust maanteeametiga võeti 6. klassi poolt appi šabloonid ja värv, kutsuti abiks klassijuhataja Mare ning märgistamine hakkas pihta. Loomulikult jätkus värvi rõivastele ja kätele, aga täna on mitmel pool Võnnus maas sõnakolmik PEATU, VAATA, VEENDU. Uskuge või mitte, aga peatuvad ka täiskasvanud ja uurivad ümbrust tavalisest tähelepanelikumalt. Kui vaid värvi olnuks rohkem ja šabloonid suuremad!