Uudised

Õppima õue! 25. mai valdek.rohtma


Meie koolimajas on sel kevadel kõik vähegi õppimiseks sobivad hetked õues mütatud. Kindlasti ei sobi igale klassile igas aines pargi all tööd teha, aga hea tahtmise korral on õpetajad leidlikud ja tunnid seetõttu meeleolukamad. Niisugune oli maikuu 20. päev, õuesõppe päev, kus majja tuldi vaid lõunapausi pidama.

Õues veedetud tundide ja meeleolude kirjeldamine võtaks liialt palju aega ja kõike sõnadesse panna oleks keeruline. Kokkuvõttev tabel ja pildigalerii annavad lugejale aimu sel päeval toimunust.

2.klass

Üldõpetus - kõike õpitut saab töö käigus kasutada. Putukahotelli ehitamine koostöös 11. klassiga. Meisterdamiseks kasutati tehnoloogiaklassi ja selle lähemat ümbrust kooliõues. Valmisid väga erilised majakesed.
3.klass

Üldõpetus, kus taas kõik teadmised tuli mängu panna: täringuga veeretati maastik, joonistati, mõeldi pildi põhjal jutt, kirjutati ja esitleti kaaslastele. Valminud ja korrektselt kujundatud lugudest sai klassi illustreeritud fantaasiaraamat.  Täringuga liikumismäng „Reis ümber maailma“ nõudis 40 üldkehalise harjutuse sooritamist. Tulenevalt täringuga visatud punktidele liiguti harjutuste juurde.

Inglise keele tunnis korraldati jooksuvõistlus  staadionisirgel ja pallimäng  murul - kõik mänguliselt seotud ingliskeelse sõnavara omandamisega.

Kehalise kasvatuse tund möödus staadionil.

4.klass

Inglise keelt korrati jooksuvõistlust tehes - päevade, kuude ja aastaaegade tundmine oli oluline meeskondlikus võistluses.

Matemaatikas teostati erinevaid  mõõtmisi.

Vihmata ilma korral planeeriti pilliõppe tund discgolfi parki ja nii läkski. Vabas õhus kandlelugu õppida oli lõbus.

Kehalise kasvatuse seiklusmäng viis õpilased  kaheksasse erinevasse kohta väljaspool kooliala.

5.klass

Inglise keeles etendati lugu“ Pied Piper“ ,milleks kasutati looduskeskkonda. Rollid jaotati ja etendus toimus.

Inimeseõpetuses esmaabi andmine erinevates olukordades. Teema on suvele mõeldes aktuaalne ja vajalik.

Matemaatikas tegeleti mõistega aritmeetiline keskmine.

Kehalise kasvatuse seiklusmäng viis õpilased  kaheksasse erinevasse kohta väljaspool kooliala.

6.klass

LÕK klassi lapsed kasutasid matemaatikas õpitut teepikkuse mõõtmiseks äpiga MapMyWalk.

Inimeseõpetuses saadi teada, et suhtlemine on lahe!

Loodusõpetuses oli abiks tööleht, mis nõudis asulas ringi jalutamist vajaliku info leidmiseks.

Kunstiõpetuses õpiti plaanide koostamist ja joonistamist.

Tüdrukute kehaline kasvatus möödus seiklusradadel.

7.klass

Matemaatikas taas mõõtmised, mida looduses on tükk maad tülikam teha kui tunnis paberil.

Inglise keeles viidi rollimängude kaudu läbi erinevaid tunde olles õpetaja. Eeskujuks oma tunnid ja õpetajad.

8.klass

Matemaatikas  mõõdeti ja arvutati varjude kaudu puude kõrgusi.

Inglise keeles valiti koolimaja lähemast ümbrusest meelepärane puu ja rühmatööna valmis fantaasiale tuginev lugu.

9.klass

Kehaline kasvatus, põhikooli viimane kehalise kasvatuse tund staadionil, kus mängiti lapsepõlve lemmikmänge „Hunt kraavis“ ja „Kalamees“

Inglise keele tunnis Võnnu tuur, kus räägiti asula erinevatest objektidest; grupid olid valmistunud ja nüüd jäi vaid ette kanda.

10.klass

Kehaline kasvatus möödus sportides loomulikult  staadionil.

Inglise keeles töölehe täitmine kooliümbruse vaatluse alusel, liiguti mööda õpilaste valitud kohti koolimaja territooriumil ja arutleti, mis olnud, mis on ja mis võiks olla. Tulemustest on põhjust hiljem rääkida.

11.klass

Bioloogia - putukahotellide meisterdamine koos 2. klassiga, kus vaja läks matemaatilisi teadmisi, konstrueerimis- ja joonestamisoskusi.

Kehaline kasvatus taas staadionil

Inglise keele tunnis loomulikult ingliskeelne dokumentaalfilm (huviobjektid väljaspool koolimaja). Erinevad paigad vastavalt õpilaste valitud objektidele (kokku 5). Pärast monteerimist saame tulemusega tutvuda.

Meie koolimajas on sel kevadel kõik vähegi õppimiseks sobivad hetked õues mütatud. Kindlasti ei sobi igale klassile igas aines pargi all tööd teha, aga hea tahtmise korral on õpetajad leidlikud ja tunnid seetõttu meeleolukamad. Niisugune oli maikuu 20. päev, õuesõppe päev, kus majja tuldi vaid lõunapausi pidama.

Õues veedetud tundide ja meeleolude kirjeldamine võtaks liialt palju aega ja kõike sõnadesse panna oleks keeruline. Kokkuvõttev tabel ja pildigalerii annavad lugejale aimu sel päeval toimunust.

2.klass

Üldõpetus - kõike õpitut saab töö käigus kasutada. Putukahotelli ehitamine koostöös 11. klassiga. Meisterdamiseks kasutati tehnoloogiaklassi ja selle lähemat ümbrust kooliõues. Valmisid väga erilised majakesed.
3.klass

Üldõpetus, kus taas kõik teadmised tuli mängu panna: täringuga veeretati maastik, joonistati, mõeldi pildi põhjal jutt, kirjutati ja esitleti kaaslastele. Valminud ja korrektselt kujundatud lugudest sai klassi illustreeritud fantaasiaraamat.  Täringuga liikumismäng „Reis ümber maailma“ nõudis 40 üldkehalise harjutuse sooritamist. Tulenevalt täringuga visatud punktidele liiguti harjutuste juurde.

Inglise keele tunnis korraldati jooksuvõistlus  staadionisirgel ja pallimäng  murul - kõik mänguliselt seotud ingliskeelse sõnavara omandamisega.

Kehalise kasvatuse tund möödus staadionil.

4.klass

Inglise keelt korrati jooksuvõistlust tehes - päevade, kuude ja aastaaegade tundmine oli oluline meeskondlikus võistluses.

Matemaatikas teostati erinevaid  mõõtmisi.

Vihmata ilma korral planeeriti pilliõppe tund discgolfi parki ja nii läkski. Vabas õhus kandlelugu õppida oli lõbus.

Kehalise kasvatuse seiklusmäng viis õpilased  kaheksasse erinevasse kohta väljaspool kooliala.

5.klass

Inglise keeles etendati lugu“ Pied Piper“ ,milleks kasutati looduskeskkonda. Rollid jaotati ja etendus toimus.

Inimeseõpetuses esmaabi andmine erinevates olukordades. Teema on suvele mõeldes aktuaalne ja vajalik.

Matemaatikas tegeleti mõistega aritmeetiline keskmine.

Kehalise kasvatuse seiklusmäng viis õpilased  kaheksasse erinevasse kohta väljaspool kooliala.

6.klass

LÕK klassi lapsed kasutasid matemaatikas õpitut teepikkuse mõõtmiseks äpiga MapMyWalk.

Inimeseõpetuses saadi teada, et suhtlemine on lahe!

Loodusõpetuses oli abiks tööleht, mis nõudis asulas ringi jalutamist vajaliku info leidmiseks.

Kunstiõpetuses õpiti plaanide koostamist ja joonistamist.

Tüdrukute kehaline kasvatus möödus seiklusradadel.

7.klass

Matemaatikas taas mõõtmised, mida looduses on tükk maad tülikam teha kui tunnis paberil.

Inglise keeles viidi rollimängude kaudu läbi erinevaid tunde olles õpetaja. Eeskujuks oma tunnid ja õpetajad.

8.klass

Matemaatikas  mõõdeti ja arvutati varjude kaudu puude kõrgusi.

Inglise keeles valiti koolimaja lähemast ümbrusest meelepärane puu ja rühmatööna valmis fantaasiale tuginev lugu.

9.klass

Kehaline kasvatus, põhikooli viimane kehalise kasvatuse tund staadionil, kus mängiti lapsepõlve lemmikmänge „Hunt kraavis“ ja „Kalamees“

Inglise keele tunnis Võnnu tuur, kus räägiti asula erinevatest objektidest; grupid olid valmistunud ja nüüd jäi vaid ette kanda.

10.klass

Kehaline kasvatus möödus sportides loomulikult  staadionil.

Inglise keeles töölehe täitmine kooliümbruse vaatluse alusel, liiguti mööda õpilaste valitud kohti koolimaja territooriumil ja arutleti, mis olnud, mis on ja mis võiks olla. Tulemustest on põhjust hiljem rääkida.

11.klass

Bioloogia - putukahotellide meisterdamine koos 2. klassiga, kus vaja läks matemaatilisi teadmisi, konstrueerimis- ja joonestamisoskusi.

Kehaline kasvatus taas staadionil

Inglise keele tunnis loomulikult ingliskeelne dokumentaalfilm (huviobjektid väljaspool koolimaja). Erinevad paigad vastavalt õpilaste valitud objektidele (kokku 5). Pärast monteerimist saame tulemusega tutvuda.