Uudised

Õppiva organisatsiooni väike näide 24. jaanuar valdek.rohtma


Õppetöö korraldatakse koolides lähtuvalt riiklikust õppekavast. Edasi olenevalt oma eripäradest ja eelistustest ning võimalustest koostatakse kooli õppekava, mis ei ole aegade lõpuni kivisse raiutud, vaid mida uuendatakse, et kaasas käia muutuva ühiskonna vajadustega.

Õpetajatel aitavad muutustega kursis olla erinevate valdkondade asjatundjad ja konkreetselt tööturul toimuvast oli rääkimas karjääriinfo spetsialist Ly Kubenko Eesti Töötukassast. Eelkõige oli vestluse teemaks  tööturu olukord täna ja homme. Keda vajatakse tööturul? Missuguseid teadmisi ja oskusi tööandaja ootab tööle tulijalt? Missugused isikuomadused on eelistatud? Maailm muutub kiiresti ja sellega seoses ka tööturg. Meie noored peavad valmis olema tõsisteks väljakutseteks ja üks abimees, kes õpetab erinevate olukordadega toime tulema, on kool.

Nii me siis õpime ise, et aidata võimalikult parimal moel oma õpilasi.

Õppetöö korraldatakse koolides lähtuvalt riiklikust õppekavast. Edasi olenevalt oma eripäradest ja eelistustest ning võimalustest koostatakse kooli õppekava, mis ei ole aegade lõpuni kivisse raiutud, vaid mida uuendatakse, et kaasas käia muutuva ühiskonna vajadustega.

Õpetajatel aitavad muutustega kursis olla erinevate valdkondade asjatundjad ja konkreetselt tööturul toimuvast oli rääkimas karjääriinfo spetsialist Ly Kubenko Eesti Töötukassast. Eelkõige oli vestluse teemaks  tööturu olukord täna ja homme. Keda vajatakse tööturul? Missuguseid teadmisi ja oskusi tööandaja ootab tööle tulijalt? Missugused isikuomadused on eelistatud? Maailm muutub kiiresti ja sellega seoses ka tööturg. Meie noored peavad valmis olema tõsisteks väljakutseteks ja üks abimees, kes õpetab erinevate olukordadega toime tulema, on kool.

Nii me siis õpime ise, et aidata võimalikult parimal moel oma õpilasi.