Uudised

Reaalia õitseb 20. mai valdek.rohtma


KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt. Sel aastal korraldati mäng e-Kooli vahendusel.

Meie koolist olid oma teadmisi proovile panemas Lauri Birk, Artur Kozlovski, Kärolin Kartsep, Karl Ramon Soo, Andri Tähiste, Ranon Tähiste, Marilin Aviste, Robin Aav, Kristofer Kongi, Tanel Tee, Karel Laasik, Paul Egert Avi, Karl Oskar Villak, Mart Purgats, Miina Maria  Kupper, Mariann Jõgi.

Mäng on olnud alati osalejaterohke ja tavaliselt ületab nende arv 1. ja 2. kooliastmes 3000 piiri. Mida edasi, seda vähemaks jääb mängijaid vanemates kooliastmetes küündides gümnaasiumiosas vaid 300ni.

Et lugeja saaks ettekujutuse kõige nooremate ülesannetest, lisame paar näidet:

  • Jaan ja Liisi hakkasid komme vahetama. Kõigepealt andis Jaan Liisile nii mitu kommi nagu Liisil oli. Seejärel andis Liisi Jaanile nii mitu kommi nagu Jaanil sel hetkel oli. Pärast kahte vahetust oli neist kummalgi 4 kommi. Mitu kommi oli Jaanil algul?
  • Piltülesanne

KUIDAS TEIE HAKKAMA SAITE?

Kui Känguru koosneb pisut mängulisematest ülesannetest, siis tükk maad tõsisem eesmärk on olümpiaadide korraldajatel, kus matemaatikast rääkides oodatakse erinevate teemade süvendatud tundmist. Oma teadmisi kontrollima ja kooli esindama saatis õpetaja Anu Kontro 4. – 6. klassi õpilastest Tanel Tee, Robin Aava, Kristofer Kongi, Helena ja Hanna Kulli, Uku Lepikovi ja Miina Maria Kupperi. 3. kooliastmes võistlesid Taimi Tamm - Vase õpilased Aide Kiivits, Maria Möller, Aimar Kiivits ja Anthony Kuiv. Osalejate arv erinevates klassides kõikus 30 ja 50 vahel ning olla esimese kümne hulgas, kuhu mitmed meie osalejad jõudsid, on suurepärane.

Tänu väärivad õpetajad, kes teevad selle nimel tööd, et õpilasi osalema julgustada ja seda eriti reaalainetes.

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt. Sel aastal korraldati mäng e-Kooli vahendusel.

Meie koolist olid oma teadmisi proovile panemas Lauri Birk, Artur Kozlovski, Kärolin Kartsep, Karl Ramon Soo, Andri Tähiste, Ranon Tähiste, Marilin Aviste, Robin Aav, Kristofer Kongi, Tanel Tee, Karel Laasik, Paul Egert Avi, Karl Oskar Villak, Mart Purgats, Miina Maria  Kupper, Mariann Jõgi.

Mäng on olnud alati osalejaterohke ja tavaliselt ületab nende arv 1. ja 2. kooliastmes 3000 piiri. Mida edasi, seda vähemaks jääb mängijaid vanemates kooliastmetes küündides gümnaasiumiosas vaid 300ni.

Et lugeja saaks ettekujutuse kõige nooremate ülesannetest, lisame paar näidet:

  • Jaan ja Liisi hakkasid komme vahetama. Kõigepealt andis Jaan Liisile nii mitu kommi nagu Liisil oli. Seejärel andis Liisi Jaanile nii mitu kommi nagu Jaanil sel hetkel oli. Pärast kahte vahetust oli neist kummalgi 4 kommi. Mitu kommi oli Jaanil algul?
  • Piltülesanne

KUIDAS TEIE HAKKAMA SAITE?

Kui Känguru koosneb pisut mängulisematest ülesannetest, siis tükk maad tõsisem eesmärk on olümpiaadide korraldajatel, kus matemaatikast rääkides oodatakse erinevate teemade süvendatud tundmist. Oma teadmisi kontrollima ja kooli esindama saatis õpetaja Anu Kontro 4. – 6. klassi õpilastest Tanel Tee, Robin Aava, Kristofer Kongi, Helena ja Hanna Kulli, Uku Lepikovi ja Miina Maria Kupperi. 3. kooliastmes võistlesid Taimi Tamm - Vase õpilased Aide Kiivits, Maria Möller, Aimar Kiivits ja Anthony Kuiv. Osalejate arv erinevates klassides kõikus 30 ja 50 vahel ning olla esimese kümne hulgas, kuhu mitmed meie osalejad jõudsid, on suurepärane.

Tänu väärivad õpetajad, kes teevad selle nimel tööd, et õpilasi osalema julgustada ja seda eriti reaalainetes.