Uudised

Tagasi kooli 14. mai valdek.rohtma


Hea koolipere!

Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kooli kontaktõppele ka kõik need õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. Õppetegevus, huviringid, toitlustamine ning transport toimuvad selliselt nagu enne distantsõppe algust. Kindlasti toimub tunde võimaluste piires varasemast rohkem õues, seepärast palun jälgida riietust.

Jätkuvalt on oluline, et kooli tuleksid vaid terved õpilased. Kui õpilane ei tunne end hästi, tuleb oma tervist jälgida ja vajadusel võtta esimesel võimalusel ühendust perearstiga. Koju jäädes palun sellest kooli teavitada puudumistõendiga e-koolis.

Koolimajja saabudes tasub fuajees desinfitseerida käed. Ka koolipäeva jooksul tuleb tavapärasest rohkem pöörata tähelepanu kätehügieenile = sagedasele kätepesule.

Koolimajas tuleb kanda isiklikku kaitsemaski kõigil, kel vanust 12 aastat ja rohkem.

Vahetunnid tuleb veeta pigem oma klassikaaslastega, mitte otsida kontakti teiste koolikaaslastega.

Vahetunde soovitame veeta õues. 

Küsimuste ja murede korral tasub pöörduda klassijuhataja või olenevalt teemast juhtkonna liikmete poole.


Lugupidamisega
Valdek Rohtma

Hea koolipere!

Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kooli kontaktõppele ka kõik need õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. Õppetegevus, huviringid, toitlustamine ning transport toimuvad selliselt nagu enne distantsõppe algust. Kindlasti toimub tunde võimaluste piires varasemast rohkem õues, seepärast palun jälgida riietust.

Jätkuvalt on oluline, et kooli tuleksid vaid terved õpilased. Kui õpilane ei tunne end hästi, tuleb oma tervist jälgida ja vajadusel võtta esimesel võimalusel ühendust perearstiga. Koju jäädes palun sellest kooli teavitada puudumistõendiga e-koolis.

Koolimajja saabudes tasub fuajees desinfitseerida käed. Ka koolipäeva jooksul tuleb tavapärasest rohkem pöörata tähelepanu kätehügieenile = sagedasele kätepesule.

Koolimajas tuleb kanda isiklikku kaitsemaski kõigil, kel vanust 12 aastat ja rohkem.

Vahetunnid tuleb veeta pigem oma klassikaaslastega, mitte otsida kontakti teiste koolikaaslastega.

Vahetunde soovitame veeta õues. 

Küsimuste ja murede korral tasub pöörduda klassijuhataja või olenevalt teemast juhtkonna liikmete poole.


Lugupidamisega
Valdek Rohtma