Uudised

Tartumaa tervistedendavate haridusasutuste visioonipäev 13. september valdek.rohtma


27. augustil toimus Põlvamaa Loovusaidas Tartumaa tervistedendavate haridusasutuste visioonipäev.

Meie koolist osales seal Liina Reisberg, kes tõi välja, et tegemist oli väga kaasahaarava ja töise päevaga, kus võrgustiku liikmed leidsid, et järgmiseks kolmeks õppeaastaks on siht selge. Väärtustada tuleb õuesõpet nii koolis kui ka lasteaias. Õpetaja vaimset tervist peab toetama ning tagama enesesõbralikkust. Lisaks on oluline võrgustikusisene koostöö kui ka sama oluline on koostöö KOV ja riigiga. Võnnu Keskkooli jaoks oli osavõtt väga vajalik, et jätkata oma tegevust terviseedenduse vallas ning leida uusi ideid tervisesõbraliku koolipäeva sisustamiseks.

-Liina Reisberg-

27. augustil toimus Põlvamaa Loovusaidas Tartumaa tervistedendavate haridusasutuste visioonipäev.

Meie koolist osales seal Liina Reisberg, kes tõi välja, et tegemist oli väga kaasahaarava ja töise päevaga, kus võrgustiku liikmed leidsid, et järgmiseks kolmeks õppeaastaks on siht selge. Väärtustada tuleb õuesõpet nii koolis kui ka lasteaias. Õpetaja vaimset tervist peab toetama ning tagama enesesõbralikkust. Lisaks on oluline võrgustikusisene koostöö kui ka sama oluline on koostöö KOV ja riigiga. Võnnu Keskkooli jaoks oli osavõtt väga vajalik, et jätkata oma tegevust terviseedenduse vallas ning leida uusi ideid tervisesõbraliku koolipäeva sisustamiseks.

-Liina Reisberg-