Uudised

Tibusid loetakse sügisel???? 16. aprill valdek.rohtma


Mõistlik on tibusid lugeda sügisel, aga miks mitte ka muul ajal vahearvestust teha. Meie „tibud“ on küll aeg-ajalt laiali lennanud, et kooli esindada, ennast uutes olukordades proovile panna ise targemaks saades, et seejärel taas oma maja seinte vahele koguneda.

Jutt käib tõsistest tegijatest, kes käinud ennast proovile panemas olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlusmängudel eelkõige maakonnas, aga on jõutud kaugemalegi.

Vabariiklikele voorudele jõudsid Kevin Paulson emakeeles, Annette-Mari Uudam etlejana ja Miina Maria Kupper bioloogias. Väga hea kogemus, kus osalejad saavad ennast pingutuse eest tunnustada.

Maakonnas on auhinnalisele kohale jõudnud Mariann Jõgi kunstiolümpiaadil, Tuglase omaloomingukonkursilt tõid auhinnad Karl Oskar Villak, Karel Laasik, Marcus Aido, Oskar Kontro ja Kerda Alla. Napilt jäid maakonna võistlustel auhinnakünnise alla 1. klassi Kahooti mängijad, Marius Kõivik ühiskonnaõpetuse olümpiaadil ja Mikk Karmiste üleriigilise inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus. Viimati nimetatud olümpiaadil osales enamik gümnasiste. 

Kui jätta kõrvale auhinnalised kohad, siis jääb osalemisau veel mitmetele noortele emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus, bioloogia olümpiaadil, Tuglase omaloomingukonkursil, maakondlikul etluskonkursil, 4. klasside õpilaste võistulugemisel, jutuvestjate võistlusel, postkaardi joonistuskonkursil ning inglise keele ja ajaloo võistlusel KeeleAeg. Tagasihoidlikum on olnud spordi roll, mil maakonda jõudsid vaid 4. – 5. klassi tüdrukud rahvastepalliga ja võitlesid end 3. kohale.

Kaugõpe on erinevate ettevõtmiste korraldajad pannud keerulisse olukorda ja sundinud veebis leidma uusi võimalikke lahendusi: erinevaid keskkondi arvutis, esinemisi videote vahendusel jms. Seetõttu on mõnel puhul ka osalejaid vähem, mis ei tähenda, et meie potentsiaal oleks ammendatud. Siin on õppimise ja harjumise koht kõigil. Praegu on aktiivsemad 1. kooliastme õpilased, sest osalemistingimused on lihtsamad ja ka juhendamine jõukohasem. Kontaktõppe taastudes aktiviseerub töö igal rindel, sest tegijaid jagub.

Seega on tibud korraks üle loetud, plussid ja miinused läbi arutatud ning kuna mitmed jõuproovid on ootamas, siis lõplik ülevaatus jääb kooliaasta lõppu.

 

Rahulikku ja kosutavat koolivaheaega!

Valdek Rohtma

 

Mõistlik on tibusid lugeda sügisel, aga miks mitte ka muul ajal vahearvestust teha. Meie „tibud“ on küll aeg-ajalt laiali lennanud, et kooli esindada, ennast uutes olukordades proovile panna ise targemaks saades, et seejärel taas oma maja seinte vahele koguneda.

Jutt käib tõsistest tegijatest, kes käinud ennast proovile panemas olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlusmängudel eelkõige maakonnas, aga on jõutud kaugemalegi.

Vabariiklikele voorudele jõudsid Kevin Paulson emakeeles, Annette-Mari Uudam etlejana ja Miina Maria Kupper bioloogias. Väga hea kogemus, kus osalejad saavad ennast pingutuse eest tunnustada.

Maakonnas on auhinnalisele kohale jõudnud Mariann Jõgi kunstiolümpiaadil, Tuglase omaloomingukonkursilt tõid auhinnad Karl Oskar Villak, Karel Laasik, Marcus Aido, Oskar Kontro ja Kerda Alla. Napilt jäid maakonna võistlustel auhinnakünnise alla 1. klassi Kahooti mängijad, Marius Kõivik ühiskonnaõpetuse olümpiaadil ja Mikk Karmiste üleriigilise inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus. Viimati nimetatud olümpiaadil osales enamik gümnasiste. 

Kui jätta kõrvale auhinnalised kohad, siis jääb osalemisau veel mitmetele noortele emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus, bioloogia olümpiaadil, Tuglase omaloomingukonkursil, maakondlikul etluskonkursil, 4. klasside õpilaste võistulugemisel, jutuvestjate võistlusel, postkaardi joonistuskonkursil ning inglise keele ja ajaloo võistlusel KeeleAeg. Tagasihoidlikum on olnud spordi roll, mil maakonda jõudsid vaid 4. – 5. klassi tüdrukud rahvastepalliga ja võitlesid end 3. kohale.

Kaugõpe on erinevate ettevõtmiste korraldajad pannud keerulisse olukorda ja sundinud veebis leidma uusi võimalikke lahendusi: erinevaid keskkondi arvutis, esinemisi videote vahendusel jms. Seetõttu on mõnel puhul ka osalejaid vähem, mis ei tähenda, et meie potentsiaal oleks ammendatud. Siin on õppimise ja harjumise koht kõigil. Praegu on aktiivsemad 1. kooliastme õpilased, sest osalemistingimused on lihtsamad ja ka juhendamine jõukohasem. Kontaktõppe taastudes aktiviseerub töö igal rindel, sest tegijaid jagub.

Seega on tibud korraks üle loetud, plussid ja miinused läbi arutatud ning kuna mitmed jõuproovid on ootamas, siis lõplik ülevaatus jääb kooliaasta lõppu.

 

Rahulikku ja kosutavat koolivaheaega!

Valdek Rohtma