Uudised

Tööle kaasa! 19. veebruar valdek.rohtma


Algatuse elluviijaks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kellel on abiks mitmeid partnereid.

17.-21. veebruaril 2020 avasid taas Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate tööga ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Meie kool liitus algatusega ja vanematega mindi tööle kaasa 17.veebruaril. Eelnesid läbirääkimised ja paberlik asjaajamine. Tagasisideks täitsid nii tööandjad, vanemad kui õpilased vajalikud töölehed.

Praegu saame öelda, et kõigile 1.-9. klassi õpilastele töökoha leidmine oli üsna keeruline. Oli vanemaid, kes leidsid võimaluse kaasa võtta lisaks oma lastele ka teisi kaaslasi. Seetõttu kujunes  1. ja 2. kooliastmes osalusprotsendiks 100. Keerulisem oli töökohtade leidmine 3. kooliastmes, kus pisut üle poolte said töövarjuks olla. Ülejäänud tegelesid tavaõppega klassides.

Kes olid ettevõtted, kuhu meie õpilased oodatud olid? Kuna loetelu kujuneks pikaks, nimetame vaid mõned: Võnnu lasteaed Värvuke, päästeamet, Tartu maakohus, Cybernetica AS,  Avi Puit, Prisma, Coop Võnnu, Playtech Estonia ÖÜ,  Pauluse kirik, TÜ Kliinikumi sünnitusosakond, Eesti Pank, Võnnu apteek ÖÜ, Mobix ÖÜ, Weprowork`s ÖÜ,  Võnnu Kodu, Poka Sotsiaalteenuste Keskus, ERM. See pole kaugeltki täielik loetelu. Mõne ettevõtte nimi ei ütle kõrvalisele lugejale midagi, aga loodetavasti mõnelegi õpilasele sai selgeks, milles vanemate tööülesanded seisnevad. Võimatu pole, et nähtu ja kogetu mõjutab noore enda tulevast töökoha valikut.

Kes meist Võnnus asuvaid ettevõtteid või asutusi sel päeval külastas, nägi seal toimetamas väga asjalikke noori. Nemad olidki sel päeval ametlikult tööl kaasas.

Algatuse elluviijaks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kellel on abiks mitmeid partnereid.

17.-21. veebruaril 2020 avasid taas Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate tööga ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Meie kool liitus algatusega ja vanematega mindi tööle kaasa 17.veebruaril. Eelnesid läbirääkimised ja paberlik asjaajamine. Tagasisideks täitsid nii tööandjad, vanemad kui õpilased vajalikud töölehed.

Praegu saame öelda, et kõigile 1.-9. klassi õpilastele töökoha leidmine oli üsna keeruline. Oli vanemaid, kes leidsid võimaluse kaasa võtta lisaks oma lastele ka teisi kaaslasi. Seetõttu kujunes  1. ja 2. kooliastmes osalusprotsendiks 100. Keerulisem oli töökohtade leidmine 3. kooliastmes, kus pisut üle poolte said töövarjuks olla. Ülejäänud tegelesid tavaõppega klassides.

Kes olid ettevõtted, kuhu meie õpilased oodatud olid? Kuna loetelu kujuneks pikaks, nimetame vaid mõned: Võnnu lasteaed Värvuke, päästeamet, Tartu maakohus, Cybernetica AS,  Avi Puit, Prisma, Coop Võnnu, Playtech Estonia ÖÜ,  Pauluse kirik, TÜ Kliinikumi sünnitusosakond, Eesti Pank, Võnnu apteek ÖÜ, Mobix ÖÜ, Weprowork`s ÖÜ,  Võnnu Kodu, Poka Sotsiaalteenuste Keskus, ERM. See pole kaugeltki täielik loetelu. Mõne ettevõtte nimi ei ütle kõrvalisele lugejale midagi, aga loodetavasti mõnelegi õpilasele sai selgeks, milles vanemate tööülesanded seisnevad. Võimatu pole, et nähtu ja kogetu mõjutab noore enda tulevast töökoha valikut.

Kes meist Võnnus asuvaid ettevõtteid või asutusi sel päeval külastas, nägi seal toimetamas väga asjalikke noori. Nemad olidki sel päeval ametlikult tööl kaasas.