Uudised

Üleminek distantsõppele 10. märts valdek.rohtma


Head õpilased, kolleegid ja lapsevanemad!

Tuginedes Vabariigi Valitsuse (08.03) pressiteatele seoses alates 11.03-11.04 seatavate rangete piirangutega ning koostöös Kastre Vallavalitusega kui koolipidajaga, teatan, et jätkame Võnnu Keskkoolis neljapäevast, 11.märtsist distantsõppel. Hetkeseisuga kuni 11.aprillini. Distantsõppe jätkamisel järgime juhendatud õppe korda ja distantsõppe head tava.

ÕPIABI PÕHIKOOLIS

Distantsõppe perioodil õppetöös mahajääjatega võtame eraldi ühendust ja korraldame kontaktõppe vastavalt piirangutele ja võimalustele. Täpsemad juhised saadetakse igale õpilasele individuaalselt e-kooli kaudu.

ÕPIABI ALGKLASSIDES

Kuna äärmisel vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad ja on võimalik erandkorras korraldada kontakttegevusi 1.–3. klasside õpilastele, korraldame igale klassile eraldi ühel nädalapäeval õppepäeva. Eesmärk on üldõpetuses keskenduda põhiainetele, et tagada õpitulemuste ja õppekavapõhiste eesmärkide saavutamine, samuti vajaduspõhine õpiabi mahajäämuse vältimiseks.

Klasside hajutamise nädala lõikes ja koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, toimuvad kontakttegevused järgmiselt: 1.klass kolmapäeviti, 2.klass esmaspäeviti ning 3.klass teisipäeviti. Kui lapsevanem ei soovi kontaktset õpiabi, siis pakutakse õpilasele alternatiivne tugi distantsilt.

Antud meedet on võimalik läbi viia ainult nii kaua, kuni Kastre valla haigusnäitaja püsib alla 700 (100 000 inimese kohta).

TRANSPORT

Kontakttegevustele kutsutud õpilaste jaoks on võimaluste piires korraldatud transport koolibussidega.

KOOLITOIT

Õpiabipäeval toimub õpilastele tavapärane toitlustamine.

Soovijatele komplekteeritakse kahe nädala kaupa toidupakid. Info kogumiseks teavitatakse lapsevaemaid e-kooli vahendusel.

HUVIRINGID

Treeningud ja huviringid toimuvad vähema valikuga ja ainult distantsilt.

TUGI JA KONTAKT

Võimalike probleemide tekkimisel palume pöörduda:

  • üldistes küsimustes klassiõpetaja või asendusõpetaja poole (teave ja kontaktid lisatakse e-kooli);
  • tehniliste probleemide lahendamiseks (tõrked või ka vastava seadme puudumine) infojuhi poole (Tiit.Raik tiit.raik@vonnu.edu.ee) või ka IT-toe Kaughaldus OÜ poole (tel 5855 5555);
  • distantsõppe korraldamise osas – õppealajuhataja Erika Tiimani erika.tiiman@vonnu.edu.ee poole (tel 749 2321);
  • e-posti paroolide uuendamiseks IT-toe Kaughaldus OÜ poole (tel 5855 5555);
  • õpiraskustega seotud küsimuste korral konsulteerimiseks - HEV-koordinaatori Erika Tiimani erika.tiiman@vonnu.edu.ee poole (tel 749 2321)

Loodan väga, et püsite terved ja keda haigestumine on tabanud, saadab kiire paranemine. Palun jätkuvalt haiguse sümptomite esinemise korral võtta ühendust oma perearstiga. Paluge end testida COVID-19 nakkuse suhtes ning (õpilase) positiivse testitulemuse korral informeerige klassijuhatajat.


Jõudu, tervist ja kannatlikkust kõigile!

Lugupidamisega,

Valdek Rohtma

 

Head õpilased, kolleegid ja lapsevanemad!

Tuginedes Vabariigi Valitsuse (08.03) pressiteatele seoses alates 11.03-11.04 seatavate rangete piirangutega ning koostöös Kastre Vallavalitusega kui koolipidajaga, teatan, et jätkame Võnnu Keskkoolis neljapäevast, 11.märtsist distantsõppel. Hetkeseisuga kuni 11.aprillini. Distantsõppe jätkamisel järgime juhendatud õppe korda ja distantsõppe head tava.

ÕPIABI PÕHIKOOLIS

Distantsõppe perioodil õppetöös mahajääjatega võtame eraldi ühendust ja korraldame kontaktõppe vastavalt piirangutele ja võimalustele. Täpsemad juhised saadetakse igale õpilasele individuaalselt e-kooli kaudu.

ÕPIABI ALGKLASSIDES

Kuna äärmisel vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad ja on võimalik erandkorras korraldada kontakttegevusi 1.–3. klasside õpilastele, korraldame igale klassile eraldi ühel nädalapäeval õppepäeva. Eesmärk on üldõpetuses keskenduda põhiainetele, et tagada õpitulemuste ja õppekavapõhiste eesmärkide saavutamine, samuti vajaduspõhine õpiabi mahajäämuse vältimiseks.

Klasside hajutamise nädala lõikes ja koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, toimuvad kontakttegevused järgmiselt: 1.klass kolmapäeviti, 2.klass esmaspäeviti ning 3.klass teisipäeviti. Kui lapsevanem ei soovi kontaktset õpiabi, siis pakutakse õpilasele alternatiivne tugi distantsilt.

Antud meedet on võimalik läbi viia ainult nii kaua, kuni Kastre valla haigusnäitaja püsib alla 700 (100 000 inimese kohta).

TRANSPORT

Kontakttegevustele kutsutud õpilaste jaoks on võimaluste piires korraldatud transport koolibussidega.

KOOLITOIT

Õpiabipäeval toimub õpilastele tavapärane toitlustamine.

Soovijatele komplekteeritakse kahe nädala kaupa toidupakid. Info kogumiseks teavitatakse lapsevaemaid e-kooli vahendusel.

HUVIRINGID

Treeningud ja huviringid toimuvad vähema valikuga ja ainult distantsilt.

TUGI JA KONTAKT

Võimalike probleemide tekkimisel palume pöörduda:

  • üldistes küsimustes klassiõpetaja või asendusõpetaja poole (teave ja kontaktid lisatakse e-kooli);
  • tehniliste probleemide lahendamiseks (tõrked või ka vastava seadme puudumine) infojuhi poole (Tiit.Raik tiit.raik@vonnu.edu.ee) või ka IT-toe Kaughaldus OÜ poole (tel 5855 5555);
  • distantsõppe korraldamise osas – õppealajuhataja Erika Tiimani erika.tiiman@vonnu.edu.ee poole (tel 749 2321);
  • e-posti paroolide uuendamiseks IT-toe Kaughaldus OÜ poole (tel 5855 5555);
  • õpiraskustega seotud küsimuste korral konsulteerimiseks - HEV-koordinaatori Erika Tiimani erika.tiiman@vonnu.edu.ee poole (tel 749 2321)

Loodan väga, et püsite terved ja keda haigestumine on tabanud, saadab kiire paranemine. Palun jätkuvalt haiguse sümptomite esinemise korral võtta ühendust oma perearstiga. Paluge end testida COVID-19 nakkuse suhtes ning (õpilase) positiivse testitulemuse korral informeerige klassijuhatajat.


Jõudu, tervist ja kannatlikkust kõigile!

Lugupidamisega,

Valdek Rohtma