Uudised

Võnnu Keskkool "700" 10. detsember valdek.rohtma


Märgilise tähendusega on tärminid, kui valitsusel täitub 100 päeva valitsusaja algusest, abiturientidel on 100 päeva eksamite alguseni, 1. klass jõuab aabitsapeoni 100 päeva pärast seda, mil viimane kui täht selge. Küllap on niisuguseid meelespidamist väärivaid sündmusi teisigi.

Võnnu keskkoolis oli põhjust jõulukuu 9. päeval kasutada numbrit 100 meile erilisel põhjusel.

Ainult täna - "Võnnu Keskkool 700"!!! Liisi 100; Tiit 100; Anett 100; Silvi 100; Simo-Jarek 100; Liina 100; Katrin 100. Palju-palju õnne meile kõikidele ja eriti esimese 100 tööpäeva juubilaridele panustamise ning rõõmu eest! Kui lugeda õpetajatöö alguseks sümboolselt 1. septembrit, on esimese 100 õpetajapäeva tähistamise päev just täna, 9. detsember.

On iga kolleegi, õpilase ja vanema mõtiskleda kui vahva on panus meie tänaste "juubilaride" poolt ning millist sära on nad meie koolikogukonda juba toonud. On ajad, mil aeg rõõmu jagada distantsilt, kuid see ei vähenda meie tänu. Kui Sul on rõõmus seik meie värskeimate õpetajatega seoses, meenuta seda neile ja tänane või mõni järgmine õhtu saab palju rõõmsam.

Tegelikult võiks 09.12 saadagi õpetajatele rõõmu jagamise päevaks, sest igal haridustöötajal on ükskord olnud oma "esimene september" ja täna sümboolne 100 x n juubel!

Märgilise tähendusega on tärminid, kui valitsusel täitub 100 päeva valitsusaja algusest, abiturientidel on 100 päeva eksamite alguseni, 1. klass jõuab aabitsapeoni 100 päeva pärast seda, mil viimane kui täht selge. Küllap on niisuguseid meelespidamist väärivaid sündmusi teisigi.

Võnnu keskkoolis oli põhjust jõulukuu 9. päeval kasutada numbrit 100 meile erilisel põhjusel.

Ainult täna - "Võnnu Keskkool 700"!!! Liisi 100; Tiit 100; Anett 100; Silvi 100; Simo-Jarek 100; Liina 100; Katrin 100. Palju-palju õnne meile kõikidele ja eriti esimese 100 tööpäeva juubilaridele panustamise ning rõõmu eest! Kui lugeda õpetajatöö alguseks sümboolselt 1. septembrit, on esimese 100 õpetajapäeva tähistamise päev just täna, 9. detsember.

On iga kolleegi, õpilase ja vanema mõtiskleda kui vahva on panus meie tänaste "juubilaride" poolt ning millist sära on nad meie koolikogukonda juba toonud. On ajad, mil aeg rõõmu jagada distantsilt, kuid see ei vähenda meie tänu. Kui Sul on rõõmus seik meie värskeimate õpetajatega seoses, meenuta seda neile ja tänane või mõni järgmine õhtu saab palju rõõmsam.

Tegelikult võiks 09.12 saadagi õpetajatele rõõmu jagamise päevaks, sest igal haridustöötajal on ükskord olnud oma "esimene september" ja täna sümboolne 100 x n juubel!