Uudised

Võnnu Keskkooli tunnustati Hea Kooli Edendaja tiitliga 12. detsember valdek.rohtma


Hea Võnnu Keskkooli kogukond ja sõbrad! Täna on tähtis hetk meie kooli arengus ja ajaloos. Võime tervitada ja head meelt tunda arengu, tegemiste ja ideaalide üle.

Oleme koolina osalenud Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse programmis kolm aastat, analüüsinud läbi sisehindamise oma tegu ja nägu ning saanud koos väärtusliku tagasididega tunnustuse Hea Kooli Rajaja kahel korral. Täna tunnustati Võnnu Keskkooli Hea Kooli Edendaja tiitliga. Suur tänu kogu koolikogukonnale!

Parafraseerides klassikuid, ei loe ainult kokkulepped või protokollid, vaid ideaalid ja teod; stopp-kaadrid ning arengu soovid. Läbi eneseanalüüsimise ja välise tagasiside. Nii kasvab vastutus, nii tuleb ideaale uuesti sõnastada ja leida teid kuidas saab, mitte põhjuseid, mis takistavad. Jaksu meile kõikidele ja head Hea Kooli edendamist!

Valdek Rohtma

#Võnnustoimub

Hea Võnnu Keskkooli kogukond ja sõbrad! Täna on tähtis hetk meie kooli arengus ja ajaloos. Võime tervitada ja head meelt tunda arengu, tegemiste ja ideaalide üle.

Oleme koolina osalenud Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse programmis kolm aastat, analüüsinud läbi sisehindamise oma tegu ja nägu ning saanud koos väärtusliku tagasididega tunnustuse Hea Kooli Rajaja kahel korral. Täna tunnustati Võnnu Keskkooli Hea Kooli Edendaja tiitliga. Suur tänu kogu koolikogukonnale!

Parafraseerides klassikuid, ei loe ainult kokkulepped või protokollid, vaid ideaalid ja teod; stopp-kaadrid ning arengu soovid. Läbi eneseanalüüsimise ja välise tagasiside. Nii kasvab vastutus, nii tuleb ideaale uuesti sõnastada ja leida teid kuidas saab, mitte põhjuseid, mis takistavad. Jaksu meile kõikidele ja head Hea Kooli edendamist!

Valdek Rohtma