News

Gümnaasiumisse kandideerimine 15. March mai.aasjoe

Registreeru gümnaasiumi katsetele 15. aprillini. Integreeritud test toimub 29. aprillil kell 9:00.


Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 2024/2025. õppeaastal

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja haridust hindava õpilasena Võnnu Keskkoolis oma õpinguid jätkama!

Meie kooli iseloomustab:

 • laiapõhjaline tugi riigieksami ainete õppimisele lisakursuste näol;
 • e-kursuste läbimise võimalus koostöös Edumus Schooli ning Eesti kõrgkoolidega;
 • kursuste läbiviimisel teeme koostööd Sisekaitseakadeemiaga ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga;
 • inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik sooritada Cambridge'i C1/C2 taseme eksam
 • valikkursused väga erinevatest ainevaldkondadest;
 • isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad õpilasi arengusaatjatena mentorid;
 • klassi suurus võimaldab igaühel võtta aktiivne roll, keegi ei jää märkamata ega anonüümseks.

Tingimuste ja korralduse kohta loe täpsemalt:

https://www.vonnu.edu.ee/et/vastuvotu-tingimused-ja-kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 2024/2025. õppeaastal

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja haridust hindava õpilasena Võnnu Keskkoolis oma õpinguid jätkama!

Meie kooli iseloomustab:

 • laiapõhjaline tugi riigieksami ainete õppimisele lisakursuste näol;
 • e-kursuste läbimise võimalus koostöös Edumus Schooli ning Eesti kõrgkoolidega;
 • kursuste läbiviimisel teeme koostööd Sisekaitseakadeemiaga ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga;
 • inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik sooritada Cambridge'i C1/C2 taseme eksam
 • valikkursused väga erinevatest ainevaldkondadest;
 • isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad õpilasi arengusaatjatena mentorid;
 • klassi suurus võimaldab igaühel võtta aktiivne roll, keegi ei jää märkamata ega anonüümseks.

Tingimuste ja korralduse kohta loe täpsemalt:

https://www.vonnu.edu.ee/et/vastuvotu-tingimused-ja-kord