Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitegevus Õppetöö

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Õppeaasta 2018/2019(58)

Lugupeetud lapsevanemad, olete oodatud 11. oktoobril 2018 algusega kell 18.00 Võnnu Keskkooli Palmisaalis toimuvale lastevanemate üldkoosolekule.
Päevakord:
- Kokkuvõte hoolekogu tööst 2017/18. õppeaastal – Reet Saksing
- Kokkuvõte 2017/18. õppeaastast – Erika Tiiman
- Info 2018/19.õppeaasta tegemistest – Valdek Rohtma
- Tartumaa Rajaleidja tutvustus ja õpilastele ning lastevanematele osutatavad tugiteenused – Piret Tatunts

Samuti valime lastevanemate esindajad uude hoolekogu koosseisu.

Üldkoosolekule järgnevad traditsiooniliselt klassikoosolekud.

Sulge


Võõrkeelte klassis I korrusel

Sulge


10.-11.klassidele 2.-3.tunni ajal

Sulge

Kaasatud 7.-12.klass koolimajas 3. tunni ajal

SulgeKorraldab Võnnu keskkool.

Sihtgrupp on 1.-3.klassid Tartumaa koolidest.

Toimumiskoht: Võnnu Kultuurimaja

Maakondliku luulekonkursiga on seotud järgmised meie kooli õpilased:

- žüriis M. Avi, K. Kitsing, E. Grünvald,  H. Trumsi, H. Mäekink, Ch. Aviste, S. Kroon, A. Kiivits

- kujundatud luuletusi aitavad üles panna ja hindavad V. Verevsoo, A-M. Uudam, A-L. Stümper ja M. Karmiste, hindajaid juhendab T. Meerits.

Tegevusi koordineerivad K. Laksberg ja R. Saksing. Avasõnad on V. Rohtmalt.

Konkurss lõppeb u 14.00.

Sulge


Osalejad 8. klassist. Täiendav info huvijuhilt ja klassijuhatajalt. 

Sulge

30. NOVEMBRIL VÕNNU KESKKOOLIS
LUULETAJA JA KIRJANDUSTEADLASE SÜNNIAASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

 

*11.30 Tartu 2. muusikakooli õpilaste kontsert

*12.30 Sissejuhatav etteaste 12. klassi õpilastelt,
            kohtumine G. Suitsu 2018. aasta  luule-
            preemia laureaadi Aare Pilvega
*13.30 Matk Võnnu kultuuriloolistesse paikadesse        

Sündmust korraldavad Võnnu keskkool ja Võnnu raamatukogu.
Üritust toetavad Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ja Kastre Vallavalitsus.

Info telef. 7492471, 53327840

Sulge

 

Pildiotsingu PILTE KUUSEST tulemus

 

 

 

 

 

 

3. detsembril 2. tunni ajal tähistame kogu kooliperega palmisaalis 1. adventi. Korraldajaks on

10. klass, kelle palvel edastan järgmise info: kõikidelt klassidelt ja eraldi õpetajatelt oodatakse u poole meetri kõrgust jõulukuuske, mis tähendab, et TOHIB OLLA kas pisut madalam või kõrgem. Kuusk on ruumiline ja peab kindlalt püsti seisma. Valmistamiseks võib kasutada paberit, kangast, oksi, puitu vms.

Advendihommikul annab klassi esindaja kuuse AKTUSEL  üle ja teeb seda hommikule sobiva tekstiga. Selleks võib olla ka luuletus, millele lisatakse oma klassi soovid advendiajaks.

Kuused jäävad palmisaali akendele, kust need hiljem viiakse Võnnu Kodu ruumide kaunistamiseks.

 

Häid mõtteid ja valmistamisrõõmu 10. klassilt

 

 

Sulge

Võnnu keskkooli hoolekogu koosolek toimub 11. 12. 2018 algusega 18.00 Võnnu kk ruumes.
PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu töökava ja hoolekogu juhtimine
2. Kokkuvõte INNOVE küsitluse tagasisidest
3. Koolikottide raskusest/ kokkuvõte kaalumise tulemustest
4. Muudatustest Võnnu kk personalis
5. Muudatused dokumentides „Võnnu keskkooli kodukord“ ning „Tugiteenuste rakendamise
tingimused ja kord“

SulgeMeeskondadele.

M. Karmiste, A. Avi, Ü. Hermlin,

M. Toompere

Sulge

Osalejad: 8. – 12. klass

Info:

E. Runno,

M. Toompere

SulgeKooliperele vanuseastmeti valitud filmide alusel

Info: juhtkond, klassijuhatajad

SulgeOsalejatele

Info: Ü. Hermlin, M. Arimäe

Sulge

7. - 10. klass

Info: A.Tänavots, T. Kannik

Sulge

Kooliperele

Info: M. Muru, huvijuht, klassijuhatajad

Sulge


Kogu kooliperele

Info: juhtkond, kehalise kasvatuse õpetajad

SulgeTegevused varieeruvad vanuseastmeti

Korraldajad: K. Paulson, A. Juhkam,  Ü. Hermlin, klassiõpetajad

Sulge


Osaleb 10.-12.klasside tiim. Lisainfo: Valdek Rohtma

SulgeOsaleb 4. - 9. klassi poiste esindus. Lisainfo: R. Tokman

Sulge

Loovtöö teostajad:  M. Karmiste ja A. Avi. Juhendajad: Ü. Hermlin ja M. Toompere

Sulge

Osaleb 1.klass. Lisainfo: klassijuhataja Riina Võikar

Sulge

Osaleb kogu kool. Õpilastööd teostavad: R. Solba, M. Saar, M. Paulson

SulgeJätkub sügisvaheajal alustatud projektidega töö.

Sulge

Sihtgrupp 1.-5.klass. Juhendavad klassiõpetajad ja Ü. Hermlin.

Sulge

Osalejad: algklassid. Info: Õppejuht koostöös klassiõpetajatega

Sulge

Emadepäevale pühendatud sõnalis-muusikaline kava.

Korraldajad: Juhtkond, Ü.Hermlin, klassiõpetajad, T. Kannik, M. Muru, liikumisjuhid.

Sulge

Osalevad 10.-12.klassid. Info: Lauri Teppo, Valdek Rohtma.

Sulge

Ühistegevuse päev vanemate, huviliste ja kogukonnaga. Töötoad tutvustamaks huviringides tehtut, aasta jooksul toimunud projektide tutvustused ning mõtteringid kooli arengu ja tuleviku teemadel.

Info: Juhtkond, huviringide juhendajad

Sulge

Kaitsjad ja 5. - 7. klass. Info: Juhendajad, klassijuhatajad.

Sulge

Teemad: 19  üleviimised, suvetööd, klassikursuse kordamised

SulgeTeemad: IX ja XII lõpetamine, järeleksamid (vajadusel)

Sulge