Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

3)  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2023. a;

  

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;

 

laceholderText> ET X-NONE X-NONE

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1)  eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

3)  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

4)  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2023. a;

  

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;