Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Tasemetööd 2020/2021

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9.-10. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Riigieksamid 2020/2021. õppeaastal

eesti keel                     19.aprill 2021

inglise keel                 3.-7.mai 2021

matemaatika               21.mai 2021

 

Põhikooli loovtöö ja/või uurimistöö  ettevalmistamise ajakava  2020/2021. õppeaastal

 

02.11.2020                             VIII  klassi õpilased valivad teema ja juhendaja(d)

 

30.11.2020                             IX klassi õpilaste töö kaitsmine

 

08.02.2021                             Õpilaste töö vahekokkuvõtted

 

02.11.2020 – 7.05.2021         Töö kirjutamine ja praktilise töö tegemine

 

10.05.2021                             Loovtöö kirjaliku osa esitamine hindamiskomisjonile

 

28.05.2021                             Loovtöö ja/või uurimistöö kaitsmine

 

16.06.2021                             Loovtöö järelkaitsmine

 

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise ajakava  2020/2021. õppeaastal

 

 

05.10.2020                             XI klassi õpilased valivad lõplikult teema ja juhendaja(d)

 

05.10.2020 – 16.04.2021       Töö kirjutamine ja vormistamine

 

29.01.2021                             Töö vahearuanne. Juhendajate töö vaheanalüüs.

 

16.04.2021                             Töö esitamine retsensendile

 

05.05.2021                             Tööde eelkaitsmine

 

24.05.2021                             Töö esitamine kahele retsensendile (kaasõpilane ja õpetaja)

 

04.06.2021                             Retsensioonide esitamine töö kaitsjale

 

09.06.2021                             Töö kaitsmine

 

07.09.2021                             Töö järelkaitsmine (ainult arstitõendi alusel)

 

 

Tasemetööd 2020/2021

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9.-10. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Riigieksamid 2020/2021. õppeaastal

eesti keel                     19.aprill 2021

inglise keel                 3.-7.mai 2021

matemaatika               21.mai 2021

 

Põhikooli loovtöö ja/või uurimistöö  ettevalmistamise ajakava  2020/2021. õppeaastal

 

02.11.2020                             VIII  klassi õpilased valivad teema ja juhendaja(d)

 

30.11.2020                             IX klassi õpilaste töö kaitsmine

 

08.02.2021                             Õpilaste töö vahekokkuvõtted

 

02.11.2020 – 7.05.2021         Töö kirjutamine ja praktilise töö tegemine

 

10.05.2021                             Loovtöö kirjaliku osa esitamine hindamiskomisjonile

 

28.05.2021                             Loovtöö ja/või uurimistöö kaitsmine

 

16.06.2021                             Loovtöö järelkaitsmine

 

Õpilasuurimuse või praktilise töö ettevalmistamise ajakava  2020/2021. õppeaastal

 

 

05.10.2020                             XI klassi õpilased valivad lõplikult teema ja juhendaja(d)

 

05.10.2020 – 16.04.2021       Töö kirjutamine ja vormistamine

 

29.01.2021                             Töö vahearuanne. Juhendajate töö vaheanalüüs.

 

16.04.2021                             Töö esitamine retsensendile

 

05.05.2021                             Tööde eelkaitsmine

 

24.05.2021                             Töö esitamine kahele retsensendile (kaasõpilane ja õpetaja)

 

04.06.2021                             Retsensioonide esitamine töö kaitsjale

 

09.06.2021                             Töö kaitsmine

 

07.09.2021                             Töö järelkaitsmine (ainult arstitõendi alusel)