Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord gümnaasiumiastmesse


Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 2024/2025. õppeaastal
 

TÄIENDATUD: vastuvõtu tulemused on edastatud kandidaatidele e-posti teel.

 

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja haridust hindava õpilasena Võnnu Keskkoolis oma õpinguid jätkama!

Meie kooli iseloomustab:

 • laiapõhjaline tugi riigieksami ainete õppimisele lisakursuste näol;
 • e-kursuste läbimise võimalus koostöös Edumus Schooli ning Eesti kõrgkoolidega;
 • kursuste läbiviimisel teeme koostööd Sisekaitseakadeemiaga ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga;
 • inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik sooritada Cambridge'i C1/C2 taseme eksam
 • valikkursused väga erinevatest ainevaldkondadest;
 • isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad õpilasi arengusaatjatena mentorid;
 • klassi suurus võimaldab igaühel võtta aktiivne roll, keegi ei jää märkamata ega anonüümseks.


Gümnaasiumisse vastuvõtmise kriteeriumid:

 1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, kirjaliku testi tulemuste ja vestluse alusel;
 2. paberkandjal kirjalik test toimub Võnnu Keskkoolis 29. aprillil 2024 algusega kell 9:00 (testi kestus 60-90 minutit);
 3. vestlused toimuvad vahemikus 29. aprill - 3. mai vastavalt kandideerijatele sobivale ajagraafikule (täpsem info selgub);
 4. õpilase põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 5. gümnaasiumiastmesse ei võeta õppima mitterahuldava käitumis- ja aastahindega õpilasi.


Kirjalik test hõlmab erinevate ainevaldkondade jooksul saadud teadmisi ja oskusi (eesti keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained ja loodusained). Punktid teisendatakse 100% skaalale selliselt: 

 • 25% moodustab suuline vestlus,
 • 25% moodustab matemaatika test,
 • 25% eesti keele ja kirjanduse osa,
 • 25% integreeritud aineteülene test.

Testile ja vestlusele saab registreerida 19. aprillini 2024 (k.a.) SIIN LINGIL.

Testi sooritamiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ning kirjutusvahendid.

Vestlusele võtta kaasa hinneteleht 2023/2024. õppeaasta I ja II trimestri õpitulemustega.

 

Vastuvõtu alus: Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning väljaarvamise kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 2024/2025. õppeaastal
 

TÄIENDATUD: vastuvõtu tulemused on edastatud kandidaatidele e-posti teel.

 

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja haridust hindava õpilasena Võnnu Keskkoolis oma õpinguid jätkama!

Meie kooli iseloomustab:

 • laiapõhjaline tugi riigieksami ainete õppimisele lisakursuste näol;
 • e-kursuste läbimise võimalus koostöös Edumus Schooli ning Eesti kõrgkoolidega;
 • kursuste läbiviimisel teeme koostööd Sisekaitseakadeemiaga ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga;
 • inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik sooritada Cambridge'i C1/C2 taseme eksam
 • valikkursused väga erinevatest ainevaldkondadest;
 • isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad õpilasi arengusaatjatena mentorid;
 • klassi suurus võimaldab igaühel võtta aktiivne roll, keegi ei jää märkamata ega anonüümseks.


Gümnaasiumisse vastuvõtmise kriteeriumid:

 1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, kirjaliku testi tulemuste ja vestluse alusel;
 2. paberkandjal kirjalik test toimub Võnnu Keskkoolis 29. aprillil 2024 algusega kell 9:00 (testi kestus 60-90 minutit);
 3. vestlused toimuvad vahemikus 29. aprill - 3. mai vastavalt kandideerijatele sobivale ajagraafikule (täpsem info selgub);
 4. õpilase põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 5. gümnaasiumiastmesse ei võeta õppima mitterahuldava käitumis- ja aastahindega õpilasi.


Kirjalik test hõlmab erinevate ainevaldkondade jooksul saadud teadmisi ja oskusi (eesti keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained ja loodusained). Punktid teisendatakse 100% skaalale selliselt: 

 • 25% moodustab suuline vestlus,
 • 25% moodustab matemaatika test,
 • 25% eesti keele ja kirjanduse osa,
 • 25% integreeritud aineteülene test.

Testile ja vestlusele saab registreerida 19. aprillini 2024 (k.a.) SIIN LINGIL.

Testi sooritamiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ning kirjutusvahendid.

Vestlusele võtta kaasa hinneteleht 2023/2024. õppeaasta I ja II trimestri õpitulemustega.

 

Vastuvõtu alus: Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning väljaarvamise kord