Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord gümnaasiumiastmesse


Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 2024/2025. õppeaastal

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja haridust hindava õpilasena Võnnu Keskkoolis oma õpinguid jätkama!

Meie kooli iseloomustab:

 • laiapõhjaline tugi riigieksami ainete õppimisele lisakursuste näol;
 • e-kursuste läbimise võimalus koostöös Edumus Schooli ning Eesti kõrgkoolidega;
 • kursuste läbiviimisel teeme koostööd Sisekaitseakadeemiaga ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga;
 • inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik sooritada Cambridge'i C1/C2 taseme eksam
 • valikkursused väga erinevatest ainevaldkondadest;
 • isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad õpilasi arengusaatjatena mentorid;
 • klassi suurus võimaldab igaühel võtta aktiivne roll, keegi ei jää märkamata ega anonüümseks.


Gümnaasiumisse vastuvõtmise kriteeriumid:

 1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, kirjaliku testi tulemuste ja vestluse alusel;
 2. paberkandjal kirjalik test toimub Võnnu Keskkoolis 29. aprillil 2024 algusega kell 9:00 (testi kestus 60-90 minutit);
 3. vestlused toimuvad vahemikus 29. aprill - 3. mai vastavalt kandideerijatele sobivale ajagraafikule (täpsem info selgub);
 4. õpilase põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 5. gümnaasiumiastmesse ei võeta õppima mitterahuldava käitumis- ja aastahindega õpilasi.


Kirjalik test hõlmab erinevate ainevaldkondade jooksul saadud teadmisi ja oskusi (eesti keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained ja loodusained). Punktid teisendatakse 100% skaalale selliselt: 

 • 25% moodustab suuline vestlus,
 • 25% moodustab matemaatika test,
 • 25% eesti keele ja kirjanduse osa,
 • 25% integreeritud aineteülene test.

Testile ja vestlusele saab registreerida 15. aprillini 2024 (k.a.) SIIN LINGIL.

Testi sooritamiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ning kirjutusvahendid (pastakas, kalkulaator).

Vestlusele võtta kaasa hinneteleht 2023/2024. õppeaasta I ja II trimestri õpitulemustega.

 

Vastuvõtu alus: Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning väljaarvamise kord

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse 2024/2025. õppeaastal

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja haridust hindava õpilasena Võnnu Keskkoolis oma õpinguid jätkama!

Meie kooli iseloomustab:

 • laiapõhjaline tugi riigieksami ainete õppimisele lisakursuste näol;
 • e-kursuste läbimise võimalus koostöös Edumus Schooli ning Eesti kõrgkoolidega;
 • kursuste läbiviimisel teeme koostööd Sisekaitseakadeemiaga ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga;
 • inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik sooritada Cambridge'i C1/C2 taseme eksam
 • valikkursused väga erinevatest ainevaldkondadest;
 • isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad õpilasi arengusaatjatena mentorid;
 • klassi suurus võimaldab igaühel võtta aktiivne roll, keegi ei jää märkamata ega anonüümseks.


Gümnaasiumisse vastuvõtmise kriteeriumid:

 1. 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, kirjaliku testi tulemuste ja vestluse alusel;
 2. paberkandjal kirjalik test toimub Võnnu Keskkoolis 29. aprillil 2024 algusega kell 9:00 (testi kestus 60-90 minutit);
 3. vestlused toimuvad vahemikus 29. aprill - 3. mai vastavalt kandideerijatele sobivale ajagraafikule (täpsem info selgub);
 4. õpilase põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 5. gümnaasiumiastmesse ei võeta õppima mitterahuldava käitumis- ja aastahindega õpilasi.


Kirjalik test hõlmab erinevate ainevaldkondade jooksul saadud teadmisi ja oskusi (eesti keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained ja loodusained). Punktid teisendatakse 100% skaalale selliselt: 

 • 25% moodustab suuline vestlus,
 • 25% moodustab matemaatika test,
 • 25% eesti keele ja kirjanduse osa,
 • 25% integreeritud aineteülene test.

Testile ja vestlusele saab registreerida 15. aprillini 2024 (k.a.) SIIN LINGIL.

Testi sooritamiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ning kirjutusvahendid (pastakas, kalkulaator).

Vestlusele võtta kaasa hinneteleht 2023/2024. õppeaasta I ja II trimestri õpitulemustega.

 

Vastuvõtu alus: Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning väljaarvamise kord