Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

 

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Lubasime kevadel seoses eriolukorraga võimaldada täiendava sisseastumistesti sooritamise. Seega on kõik huvilised oodatud 26.08.2020 kell 09:00, et sooritada sisseastumistestid Võnnu Keskkoolis gümnaasiumiastmes õpingute jätkamiseks. 

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele lisandusid kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt 

  • programmeerimiskursus, 
  • graafilise disaini kursus ning
  • turundus. 

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris). 

Valikainetest on õpilastel võimalik valida erinevate kursuste vahel. Koostöö on alanud ka erinevate ülikoolide poolt gümnaasiumi noortele suunatud e-kursuste osas. Õpime üheskoos olema koos õpilastega teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed kursuste näol.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“ ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam. 

 

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

 

Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor

Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

 

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Lubasime kevadel seoses eriolukorraga võimaldada täiendava sisseastumistesti sooritamise. Seega on kõik huvilised oodatud 26.08.2020 kell 09:00, et sooritada sisseastumistestid Võnnu Keskkoolis gümnaasiumiastmes õpingute jätkamiseks. 

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet. Lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele lisandusid kooli valikutena tänapäevased, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt 

  • programmeerimiskursus, 
  • graafilise disaini kursus ning
  • turundus. 

Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused, aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine ning palju muud. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja Tartu Kutsehariduskeskusega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogilaboris). 

Valikainetest on õpilastel võimalik valida erinevate kursuste vahel. Koostöö on alanud ka erinevate ülikoolide poolt gümnaasiumi noortele suunatud e-kursuste osas. Õpime üheskoos olema koos õpilastega teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed kursuste näol.

Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“ ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam. 

 

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal!

 

Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor