Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord gümnaasiumiastmesse


Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

 

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Sisseastumine toimub Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud e-sisseastumise raames. E-testid sooritatakse 22. aprillil kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja need koosnevad matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ainetestidest (iga test 60 minutit). E-testimine toimub koolimajas. Testi sooritaja isikusamasuse tuvastamine toimub enne testimise algust isikut tõendava dokumendi alusel.

Registreeru kuni 25.03.2022 e-testidele. Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • kontakttelefoni number ja meiliaadress;
  • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Sisseastumise e-testide tulemused selguvad 29.04, mille järel viime vajadusel testide edukalt sooritanud õpilastega läbi motivatsioonivestlused. Sisseastumiseks saab lahendada harjutusteste iseseisvalt vahemikus 11.-19. aprill https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised.

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet järjepidevalt. Pakume lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele nii kooli valikutena kui ka õpilase enda valikutena tänapäevaseid, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvaid kursusi. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Sisekaitseakadeemiaga, Tartu Tervishoiukõrgkooliga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja Tartu Rakendusliku Kolledžiga. Samuti Kaitseliidu ning Edumus School ja MTÜ Digiõps organisatsioonidega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogialaboris). Isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad arengu saatjatena mentorid ning õppeaasta algab sisseelamislaagriga.

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Õpime üheskoos olema koos õpilastega teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed kursuste näol. Õpilaste soovil lisandus sel õppeaastal mandariini keelte kursus.  Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“ ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam.

Sportliku tegevuse toetamiseks pakume treeningplaani koostamist ning vabadel aegadel Sporticumi kasutamist.

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal! Meie juures ei jää ükski noor tundmatuks ega anonüümseks - „meie kooli õpilane“ on isikustatud väljend!

 

 

Kastre valla koolidesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning
väljaarvamise kord

 

Sisseastumine Võnnu Keskkooli gümnaasiumiastmesse

Hea põhikooli lõpetaja, oled väga oodatud uudishimulise ja akadeemilist haridust hindava õpilasena meie koolis õpinguid jätkama!

Sisseastumine toimub Haridus- ja Noorteameti poolt koordineeritud e-sisseastumise raames. E-testid sooritatakse 22. aprillil kell 10.00 eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja need koosnevad matemaatika, eesti keele ja loodusvaldkonna ainetestidest (iga test 60 minutit). E-testimine toimub koolimajas. Testi sooritaja isikusamasuse tuvastamine toimub enne testimise algust isikut tõendava dokumendi alusel.

Registreeru kuni 25.03.2022 e-testidele. Selleks palume saata aadressil kool@vonnu.edu.ee järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • kontakttelefoni number ja meiliaadress;
  • kooli nimi (kui õpid praegu väljaspool Võnnu Keskkooli).

Sisseastumise e-testide tulemused selguvad 29.04, mille järel viime vajadusel testide edukalt sooritanud õpilastega läbi motivatsioonivestlused. Sisseastumiseks saab lahendada harjutusteste iseseisvalt vahemikus 11.-19. aprill https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised.

Uuendame ja kaasajastame gümnaasiumiosa õpet järjepidevalt. Pakume lisaks traditsioonilistele õppekava kohastele ainetele nii kooli valikutena kui ka õpilase enda valikutena tänapäevaseid, õpilaste huvist ning tööturu vajadusest lähtuvaid kursusi. Kursuste läbiviimisel teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Sisekaitseakadeemiaga, Tartu Tervishoiukõrgkooliga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja Tartu Rakendusliku Kolledžiga. Samuti Kaitseliidu ning Edumus School ja MTÜ Digiõps organisatsioonidega.

Meie õpilased väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja nii toimuvad loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide laborites (Eesti Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi bioloogialaboris). Isiksuse arengu ja personaalse õpitee juures toetavad arengu saatjatena mentorid ning õppeaasta algab sisseelamislaagriga.

Valikainetest on õpilastel võimalik lisaks valida kursusi erinevatest valdkondadest, sealhulgas Eesti kõrgkoolide poolt pakutavad e-kursused. Õpime üheskoos olema koos õpilastega teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja arengutasemele võimalikult sobivad väljakutsed kursuste näol. Õpilaste soovil lisandus sel õppeaastal mandariini keelte kursus.  Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“ ning sooritada Cambridge'i C1 (kompetentne keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme eksam.

Sportliku tegevuse toetamiseks pakume treeningplaani koostamist ning vabadel aegadel Sporticumi kasutamist.

Tule ja õpime koos! Tähed saavad särada kõikjal! Meie juures ei jää ükski noor tundmatuks ega anonüümseks - „meie kooli õpilane“ on isikustatud väljend!