Uudised

NB! MUUDATUS! Kooliastmete lastevanemate koosolekud - tühistatud 16. november valdek.rohtma


Lugupeetud lapsevanemad

Seoses jätkuva koroonaviiruse leviku kiire kasvu ja kehtestatud piirangutega riigis jäävad ära sellele nädalale kavandatud kooliastmete (II, III ja gümnaasium) lastevanemate koosolekud. Olen koolijuhina valmis osalema klassikoosolekutel, vajadusel arengu- või perevestlustel ja mõistagi vestlema e-posti või telefoni vahendusel. 

Püüame igal võimalusel hoida igapäevase koolielu tavaolukorrale vastavuses ja hetkel seoses Valitsuse kehtestatud liikumisvabaduse piirangutega (2+2 ja 10+2) õppeaasta alguses koostatud põhimõtetes muudatusi ei tee. Õppekäikude korral lähtume teenusepakkujate reeglitest. Tervise hoidmise hea tava on leitav kodulehelt: https://www.vonnu.edu.ee/et/uudised/tervise-hoidmise-hea-tava


Parimate soovidega
Valdek Rohtma

 

Esialgne teade

Head lapsevanemad!

Traditsioonilise üldkoosoleku, mis on iga õppeaasta alguses toimunud, otsustas juhtkond koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja lähikontaktide piiramiseks ära jätta. Seetõttu oleme piirdunud vaid klassikoosolekutega. Paljudel klassidel on need juba toimunud ning pere- ja arenguvestlused toimumas. Lastevanematele oleme otsinud huvipakkuvat koolitust, mis loodetavasti toimub novembris veebikoolitusena.

Oleme püüdnud leida lahendust, et siiski kokku saada ja üheskoos kooli arengu üle arutleda, nii rõõme kui muresid jagada ja tulevikku vaadata. On käimas eelmisel õppeaastal õppekava uuenduste rakendamine, arengukava loomine seisab ees 2021. aastal. Kuid on palju muudki, mida soovime jagada. Lisaks vajame uusi liikmeid kooli hoolekogu koosseisu.

Seetõttu palume teid osaleda ühise üldkoosoleku asemel kooliastmete lastevanemate koosolekutel. Toimumiskorrad on järgmised:

 • I kooliastme (1.-3.klass) lastevanemate koosolek 09.11 kell 18:00
 • II kooliastme (4.-6.klass) lastevanemate koosolek 16.11 kell 18:00
 • III kooliastme (7.-9.klass) lastevanemate koosolek 17.11 kell 18:00
 • gümnaasiumiastme lastevanemate koosolek 18.11 kell 18:00

Kooliastmete lastevanemate koosolekute päevakord on järgmine:

 1. Ülevaade 2019/2020. õppeaastast, SA Innove/HARNO tagasisidest
 2. 2020/2021. õppeaasta alustamisest
 3. Hoolekogu tööst ja uute liikmete valimine
 4. Muud küsimused

 

Soovin head tervist ja loodan, et kohtume peagi.

Valdek Rohtma

Lugupeetud lapsevanemad

Seoses jätkuva koroonaviiruse leviku kiire kasvu ja kehtestatud piirangutega riigis jäävad ära sellele nädalale kavandatud kooliastmete (II, III ja gümnaasium) lastevanemate koosolekud. Olen koolijuhina valmis osalema klassikoosolekutel, vajadusel arengu- või perevestlustel ja mõistagi vestlema e-posti või telefoni vahendusel. 

Püüame igal võimalusel hoida igapäevase koolielu tavaolukorrale vastavuses ja hetkel seoses Valitsuse kehtestatud liikumisvabaduse piirangutega (2+2 ja 10+2) õppeaasta alguses koostatud põhimõtetes muudatusi ei tee. Õppekäikude korral lähtume teenusepakkujate reeglitest. Tervise hoidmise hea tava on leitav kodulehelt: https://www.vonnu.edu.ee/et/uudised/tervise-hoidmise-hea-tava


Parimate soovidega
Valdek Rohtma

 

Esialgne teade

Head lapsevanemad!

Traditsioonilise üldkoosoleku, mis on iga õppeaasta alguses toimunud, otsustas juhtkond koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja lähikontaktide piiramiseks ära jätta. Seetõttu oleme piirdunud vaid klassikoosolekutega. Paljudel klassidel on need juba toimunud ning pere- ja arenguvestlused toimumas. Lastevanematele oleme otsinud huvipakkuvat koolitust, mis loodetavasti toimub novembris veebikoolitusena.

Oleme püüdnud leida lahendust, et siiski kokku saada ja üheskoos kooli arengu üle arutleda, nii rõõme kui muresid jagada ja tulevikku vaadata. On käimas eelmisel õppeaastal õppekava uuenduste rakendamine, arengukava loomine seisab ees 2021. aastal. Kuid on palju muudki, mida soovime jagada. Lisaks vajame uusi liikmeid kooli hoolekogu koosseisu.

Seetõttu palume teid osaleda ühise üldkoosoleku asemel kooliastmete lastevanemate koosolekutel. Toimumiskorrad on järgmised:

 • I kooliastme (1.-3.klass) lastevanemate koosolek 09.11 kell 18:00
 • II kooliastme (4.-6.klass) lastevanemate koosolek 16.11 kell 18:00
 • III kooliastme (7.-9.klass) lastevanemate koosolek 17.11 kell 18:00
 • gümnaasiumiastme lastevanemate koosolek 18.11 kell 18:00

Kooliastmete lastevanemate koosolekute päevakord on järgmine:

 1. Ülevaade 2019/2020. õppeaastast, SA Innove/HARNO tagasisidest
 2. 2020/2021. õppeaasta alustamisest
 3. Hoolekogu tööst ja uute liikmete valimine
 4. Muud küsimused

 

Soovin head tervist ja loodan, et kohtume peagi.

Valdek Rohtma